Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Over

Thema

Ouders gezocht voor onderzoek ‘ouderschap en de basisschool’

3 februari 2020 - Gaat of zit jullie kind op de basisschool? Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden gaat onderzoek doen naar deze fase in het ouderschap.

In 2015 startte het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding met het onderzoeksproject Leuker voor Later. Hierin werd een grote groep ouders vier jaar gevolgd vanaf de geboorte van hun kind. Nu zet het lectoraat, Leuker voor Later voort in een nieuwe fase: de basisschoolperiode. In dit vervolgproject worden ouders opnieuw gevolgd. Hierbij staan een aantal vragen centraal:  

  • Verandert het contact tussen kind en ouder nu hij/zij naar de basisschool gaat?
  • Hoe ervaren ouders de invloed van andere kinderen van school?
  • Op welke manier zijn ouders betrokken bij school en willen zij betrokken worden?
  • Waar hebben ouders in deze fase van het ouderschap behoefte aan?

Wat houdt deelname in? 

Gedurende de basisschoolperiode ontvang je jaarlijks een vragenlijst die ongeveer 20 minuten in beslag neemt. Je gegevens en antwoorden worden anoniem verwerkt door het lectoraat. Na afloop van het onderzoek ontvang je de resultaten. Ook krijgen jullie ieder half jaar, indien gewenst, nieuwsbrieven met uitkomsten en andere leuke nieuwtjes. Ook kunnen jullie het lectoraat altijd benaderen voor vragen en ondersteuning.

Met de resultaten uit het onderzoek helpen jullie andere ouders en hun kinderen. Ook geeft het lectoraat advies aan organisaties zoals scholen, gemeenten en gezondheidsorganisaties hoe ouders gehoord en gesteund kunnen worden.

Deelnemen aan het onderzoek

Willen jullie deelnemen aan het onderzoek? Vul dan de eerste vragenlijst in.

Je vult deze lijst met één e-mailadres in. Je partner kan ook meedoen door zijn/haar e-mailadres in te vullen in de vragenlijst. Uit het eerdere onderzoek Leuker voor Later gaven stellen die samen hebben meegedaan aan het leuk te vinden om van hun partner te horen wat ze hadden ingevuld. Dit leverde interessante gespreksonderwerpen op. We zijn ook erg geïnteresseerd in de ervaringen van vaders omdat er weinig bekend is over waar zij behoefte aan hebben en hoe zij deze periode ervaren. Met deze uitkomsten kunnen scholen meer rekening houden met vaders.

Meer weten? 

Wil je meer informatie of heb je vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Deborah Stronks (onderzoeker bij het lectoraat) via [email protected].