Hogeschool Leiden

Samen een sterk OuderTeam

Van partnerschap naar ouderschap

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat na de geboorte van een kind de tevredenheid met en kwaliteit van de partnerrelatie vaak (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is niet alleen belangrijk voor het welzijn van ouders, maar ook voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. 

Een belangrijk onderdeel van de partnerrelatie en het ouderschap is de manier waarop ouders samenwerken. Belangrijk voor de ouders zelf, voor het gezin en de ontwikkeling van kinderen. Als team sta je sterker. 

De cursus

In Nederland bestond nog geen effectieve interventie die zich richt op de relatie tussen ouders. En dat is wel nodig. Want vroegtijdig investeren in de relatie is goed voor ouder én kind. Daarom heeft het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding in samenwerking met de Pennsylvania State University, Nederlandse zorgprofessionals en ouders de cursus OuderTeam ontwikkeld.

OuderTeam is een preventieve cursus voor aanstaande ouders. Het richt zich op de (samenwerkings)relatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. OuderTeam is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundations: een effectief bewezen interventie die sterke korte en lange termijn effecten laat zien, zowel bij ouders als bij kinderen. 

Het doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het kind, door de (samenwerkings-)relatie tussen ouders te verbeteren en ouders voor te bereiden op het ouderschap. Het uitgangspunt van OuderTeam is dat goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders.

Het onderzoek

OuderTeam staat in de interventiedatabase op het niveau 'Goed Beschreven', klik hier voor de interventiebeschrijving.

Op dit moment worden de effecten van de cursus OuderTeam onderzocht. Ouders die de cursus volgen, worden vergeleken met ouders die de cursus niet volgen. Onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen zijn o.a. de partnerrelatie, het welzijn van ouders en hun kind. Er wordt onderzocht of de (samenwerkings-)relatie tussen partners na het volgen van de cursus verbetert, of zij zich zelfverzekerd voelen in het ouderschap en of dit invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.

Hier leest u meer over het onderzoek.

Meer informatie?

Bent u werkzaam bij een gemeente of zorginstelling, en heeft u interesse in OuderTeam? Hier leest u meer over de (samenwerkings)mogelijkheden

Bent u een (aanstaande) ouders met interesse in het volgen van de cursus OuderTeam? Kijk dan op www.ouderteam.info