Hogeschool Leiden

OuderTeam

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is niet alleen belangrijk voor het welzijn van ouders, maar ook voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. 

Een belangrijk onderdeel van de partnerrelatie en het ouderschap is de manier waarop ouders samenwerken. Belangrijk voor de ouders zelf, voor het gezin en de ontwikkeling van kinderen. Als team sta je sterker. In Nederland bestond nog geen effectieve interventie die zich richt op deze samenwerkingsrelatie tussen ouders. En dat is wel nodig. Want vroegtijdig investeren in de partnerrelatie is goed voor ouder én kind. 

Ontwikkeling cursus OuderTeam

Daarom hebben wij in samenwerking met de Pennsylvania State University, Nederlandse zorgprofessionals en ouders de cursus OuderTeam ontwikkeld. OuderTeam is een universele, preventieve cursus voor aanstaande ouders en ouders die al één of meerdere kinderen hebben. Het richt zich op de (samenwerkings-)relatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. OuderTeam is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundations: een effectief bewezen interventie die sterke korte en lange termijn effecten laat zien, zowel bij ouders als kinderen. 

Het doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het kind, door de (samenwerkings-)relatie tussen ouders te verbeteren en ouders voor te bereiden op (veelvoorkomende veranderingen in de transititie naar) het ouderschap. De cursus verbetert de relatie tussen ouders en de oudervaardigheden en versterkt daarmee het welzijn van ouders en kinderen. Het uitgangspunt van OuderTeam is dat goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders. Hier leest u meer over de inhoud van de cursus

Effectmeting cursus OuderTeam

OuderTeam staat in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM op het niveau 'Goed Beschreven', klik hier voor de interventiebeschrijving.

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar de effecten van de cursus OuderTeam. Wij leiden zorgprofessionals door heel Nederland op tot OuderTeam-trainer, zodat zij de cursus kunnen aanbieden in hun regio. Aan alle OuderTeam-trainers en deelnemende ouders wordt gevraagd mee te werken aan onze effectmeting. Met dit onderzoek willen we erachter komen of de (samenwerkings-)relatie tussen partners na het volgen van ons programma verbetert, of zij het gevoel hebben beter voorbereid te zijn op het ouderschap en of dit invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Hier leest u meer over het onderzoek.

Bekijk hier ons filmpje

Meer informatie

Bent u werkzaam bij een gemeente, zorginstelling of bent u een (zelfstandige) zorgprofessional met interesse in OuderTeam? Hier leest u meer over de (samenwerkings)mogelijkheden

Bent u een (aanstaande) ouders met interesse in OuderTeam? Kijk dan op www.ouderteam.info