Hogeschool Leiden

Een kind op komst: samen een sterk OuderTeam

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat na de geboorte van een kind de tevredenheid met en kwaliteit van de partnerrelatie vaak (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is niet alleen belangrijk voor het welzijn van ouders, maar ook voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. 

Een belangrijk onderdeel van de partnerrelatie en het ouderschap is de manier waarop ouders samenwerken. Belangrijk voor de ouders zelf, voor het gezin en de ontwikkeling van kinderen. Als team sta je sterker. 

Het lectoraat heeft momenteel meerdere projecten waar wordt gefocust op de (samenwerkings)relatie tussen ouders. Hieronder leest u meer over...