Hogeschool Leiden

Over

Thema

Praktisch Omgevingsrecht, een must-have voor studenten HBO-Rechten

Op 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet ingevoerd. Twee docenten van de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden zijn in 2021 door uitgeverij Noordhoff gevraagd om een studieboek te schrijven over deze nieuwe wet.

Negen verschillende opleidingen in Nederland gebruiken het boek Praktisch Omgevingsrecht inmiddels. Daarmee worden jaarlijks 1.400 studenten voorbereid om met deze complexe wetgeving aan de slag te gaan.

Hogeschool Leiden

De Omgevingswet bundelt 26 wetten, talloze regels en veel voorschriften over de inrichting, ontwikkeling en bescherming van onze leefomgeving. De nieuwe wet zorgt ervoor dat burgers bij één loket terechtkunnen voor vergunningsaanvragen, waar de overheid dan sneller over beslist. "Het boek geeft studenten een realistische kijk in de weerbarstige praktijk van het omgevingsrecht", zegt Loesanne van der Geest, docent bestuursrecht bij de opleiding HBO-Rechten en onderzoeker bij het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Loesanne schreef het boek samen met collega-docent Janneke van de Vorstenbosch. 

In Praktisch Omgevingsrecht ligt de nadruk op een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Loesanne: "We staan in Nederland voor gigantische opgaven op het gebied van klimaatadaptie, duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit en water. Onze studenten spelen in de toekomst een cruciale rol in het aanpakken van deze complexe vraagstukken. Dit vereist niet alleen goede basiskennis van de juridische aspecten, maar ook interdisciplinaire vaardigheden om hiermee aan de slag te gaan."

Hogeschool Leiden

Het bredere beeld van een duurzame leefomgeving

Om een integrale benadering van gebiedsontwikkeling en een duurzame leefomgeving mogelijk te maken, is meer dan kennis over juridische aspecten nodig. Het boek moet studenten bewustmaken van de rol van een jurist in de maatschappij en welke rol ze daar zelf in aannemen. "De voorbeelden de wij hebben opgenomen in ons boek zijn door onze samenwerkingspartners in het LivingLAB, zoals de gemeente Leiden en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vanuit de praktijk aangedragen. Voor bewustwording, om te begrijpen wat hier allemaal bij komt kijken", legt Janneke uit. "Een voorbeeld is de vergunningverlening voor de tiny houses in Waarder die samenhangt met vermindering van de ecologische voetafdruk. Daarbij is het belangrijk om het bredere beeld van een duurzame leefomgeving te snappen en niet enkel het juridische aspect." 

Volgens Janneke en Loesanne hoort het studieboek in de boekenkast van elke student HBO-Rechten. "Maar het boek is ook heel relevant voor opleidingen als Planologie, Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde, Milieukunde en Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook voor beginnende professionals die gaan werken met het omgevingsrecht maar een andere achtergrond hebben, hebben baat bij dit boek. Denk bijvoorbeeld aan communicatieprofessionals", legt Janneke uit. De opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden integreert de inhoud van het boek in het curriculum en stimuleert multidisciplinair werken en praktijkgericht leren. "We willen op deze manier studenten interesseren en inspireren voor het omgevingsrecht. Zodat zij de grote complexe vraagstukken, waar we nu al tegenaan lopen, in de toekomst aankunnen", besluit Janneke. 

Janneke van de Vorstenbosch en Loesanne van der Geest, schrijvers van het boek Praktisch Omgevingsrecht
Janneke van de Vorstenbosch en Loesanne van der Geest