Student Mabel | Spring - Pabo deeltijd| Hogeschool Leiden

"Deze opleiding is voor pioniers die een signaal willen afgeven naar de maatschappij"

Mabel is eerstejaarsstudent bij de Leraar Basisonderwijs: Spring deeltijd. Na enkele jaren ervaring in het onderwijs zocht zij meer verdieping, inspiratie en creativiteit binnen haar vak. Dat vond ze bij deze opleiding.

Student Mabel | Spring - Pabo deeltijd| Hogeschool Leiden

In eerste instantie ben ik afgestudeerd als uitvoerend artiest, waarna ik het onderwijs ingerold ben. Ik merkte al snel dat er weinig ruimte was voor creativiteit binnen het onderwijs zoals het nu ingericht is, terwijl daar wel behoefte aan is. De opleiding Leraar Basisonderwijs: Spring deeltijd (Spring) aan Hogeschool Leiden sprak mij daarom heel erg aan. Ik geloof in het vernieuwen van het onderwijs en het kijken naar hoe we onderwijs kunnen verzorgen voor kinderen die opgroeien in de hedendaagse maatschappij.

Spring opent je kijk op onderwijs. Wat is goed onderwijs voor het kind dat opgroeit in de wereld van nu? Wat past het best bij mij en wie ik ben als leraar? Ik zou bijvoorbeeld liever geen les willen geven door vijf dagen voor dezelfde klas te staan. Dat is zowel voor mij als voor de kinderen geen inspirerende omgeving. Volgens mij kun je beter op grote vlaktes met zestig kinderen staan met drie leraren, zodat je kunt kijken naar wat het kind nodig heeft en wie daar het beste in kan ondersteunen.

Spring opent je kijk op onderwijs. Je moet openstaan om een nieuw concept vorm te geven en om te durven zeggen wat er naar jouw mening anders kan.

Mabel

Een flexibele opleiding

Voordat ik aan deze opleiding begon, had ik dus al wat praktijkervaring, maar de docenten brengen de stof zo dat je hoe dan ook geïnspireerd raakt. We zijn in september met zo’n twintig studenten gestart aan deze opleiding, waarvan een deel van de groep al werkzaam was in het onderwijs en een deel niet. Zelfs de groep die al decennia meedraait kan hier veel leren. Je wordt op allerlei manieren geprikkeld en uitgenodigd om anders naar jezelf, de wereld en het onderwijs te kijken. Het gaat niet zozeer om wat je al kunt, maar om wat je als mens nog wilt leren om als leraar verder te groeien. Je kwaliteiten worden verder uitvergroot en de basis wordt nóg sterker gelegd, zodat je de leraar kunt worden die je wilt zijn.

In principe is het een flexibele deeltijdopleiding, wat betekent dat je zelf bepaalt hoe snel je afstudeert. Met bepaalde ervaring kun je vrijstelling krijgen voor een aantal vakken, zodat je bijvoorbeeld het traject sneller kunt doorlopen. Ik kon eerder starten met mijn stage, omdat ik enkele basisvakken uit het eerste jaar niet hoefde te volgen. De opleiding is in drie fases verdeeld: in de eerste fase kijk je heel erg naar ‘wie ben jij als mens’ en krijg je een stukje ontwikkelingspsychologie, in fase twee loop je stage en leer je in de praktijk en tot slot heb je de afrondende fase. Deze opleiding kijkt goed naar wat elke student nodig heeft, waardoor iedereen zijn eigen koers vaart. 

Veel inspiratie en uitdaging

Ik heb expres gekozen voor een speciaal traject binnen de pabo. Ik heb bij een andere hogeschool ook een deeltijd pabo-opleiding gedaan en ik merkte dat ik daar vastliep, omdat ik gewoonweg niet geïnspireerd of uitgedaagd werd. Opdrachten maken om er vervolgens een cijfer en diploma voor te krijgen is precies wat mij niet aanspreekt binnen het onderwijs. Ik houd er heel erg van om uitgedaagd te worden en als het ware een dienblad te krijgen waar ik mijn zelfgekozen buffetje op kan leggen. Deze opleiding is voor pioniers die een signaal willen afgeven naar de maatschappij. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een manier van lesgeven waarbij rationele vakken en creatieve vakken in balans zijn. De creatieve vakken worden momenteel helemaal wegbezuinigd, terwijl die ook nodig zijn om ervoor te zorgen dat beide hersenhelften zich even ver ontwikkelen. 

Mijn visie op het onderwijs

Ik wil ervoor zorgen dat als kinderen later groot zijn, ze kunnen samenwerken, assertief zijn en weten wat hun sterke punten zijn. Er moet gekeken worden naar wie het kind is en wat hij of zij kan. Je kunt niet van iedereen verwachten dat ze arts of loodgieter worden, want niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten. Ik keek al heel open naar het leven en dat ben ik alleen maar nog veel meer gaan doen sinds de start van deze opleiding. Ik ben namelijk van mening dat alle volwassenen binnen de maatschappij verantwoordelijk zijn voor de nieuwe generatie. Deze opleiding is echt voor pioniers die op een barricade willen gaan staan en durven te zeggen dat er dingen anders gedaan mogen worden. Je moet die kritische persoon willen zijn richting de maatschappij op de meest positieve manier mogelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding? Bekijk dan de opleidingspagina van Spring - Pabo deeltijd.