Studentinschrijving

Inschrijven en toelating

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten van de deeltijd lerarenopleiding Spring voor de start in februari en september 2022.

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie van onze andere opleidingstrajecten? Bekijk dan de pagina’s van de Pabo voltijdPabo deeltijd, Vrijeschool Pabo voltijdVrijeschool Pabo deeltijd of de Academische Pabo. De informatie voor de startmomenten in 2022 vind je vanaf 1 oktober op deze pagina.

Aanmelden

Wil jij in februari of september 2022 starten met de deeltijd lerarenopleiding Spring? Bekijk eerst hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 31 januari 2022 voor de start in februari en 15 juli 2022 voor de start in september). Belangrijk om te weten: de aanmelding in Studielink verloopt via de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) flexibele deeltijd.

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Voor ieder startmoment zijn steeds maximaal 30 praktijkplekken beschikbaar bij de deelnemende scholen.

Intakeprocedure

Na je aanmelding in Studielink ontvang je een link naar de online intake. Tijdens een intakegesprek ga je vervolgens verder in op jouw motivatie om deel te nemen aan Spring.

Lees meer over de intakeprocedure

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina’s van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de lerarenopleiding Spring en of jij een toelatingstoets moet afleggen. Afhankelijk van je vooropleiding is het mogelijk om bepaalde vaardigheden en kennis vooraf aan te tonen tijdens het intakegesprek. Meer informatie over dit intakegesprek lees je hierboven bij het kopje 'Aanmelden'. 

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?
Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Je kunt de opleiding in ongeveer 2 jaar doorlopen. 
Propedeuse pabo Je propedeuse blijft geldig waardoor je de propedeutische fase van de opleiding niet opnieuw hoeft te doen.
Propedeuse hbo/wo De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het hbo/wo startte. Zie vwo, havo, mbo hieronder om te zien óf en welke toelatingstoetsen je moet maken. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Vwo *  Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen.  Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Havo * Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden als je examen hebt gedaan in de volgende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie óf natuur, leven & techniek. Als één of meerdere van deze vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je de toelatingstoets(en) voor de ontbrekende vakken behaalt. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4 en als je de drie toelatingstoetsen (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) hebt behaald. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.
Buitenlands diploma  Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. 
21+ toets*** Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Je doorloopt de opleiding in ongeveer 4 jaar.

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via vsp.examencommissie@hsleiden.nl

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar Spring? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie via: vsp.examencommissie@hsleiden.nl

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via vsp.examencommissie@hsleiden.nl

Kosten

Zoek goed uit welke bedrag jij per jaar moet gaan betalen. Ben je bijvoorbeeld een zogenaamde 'stapelaar' dan kan het zijn dat je geen wettelijk collegegeld, maar het hogere instellingsgeld moet betalen. Op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving vind je hier meer informatie over.

Ben je van plan om te starten met deze opleiding en heb je geen recht meer op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening)? Het kan zijn dat je wel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming leraren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Dit is een gift die bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Meer informatie en de voorwaarden voor een tegemoetkoming leraren vind je op de website van DUO.

Docent en leerlingen samen aan de slag op de JH Snijdersschool.