Studenten wachten onder aan de trap

Accreditatie opleidingen

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. Lees meer over hoe de accreditatie van onze opleidingen in zijn werk gaat en bekijk de het overzicht van ontwikkelverslagen.

Wat is een accreditatie?

Alle opleidingen worden eens in de 6 jaar geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven. Het is voor opleidingen een voorwaarde om een door de overheid erkend diploma met bijbehorende graad te kunnen verstrekken. Een extern panel van onafhankelijke deskundigen, benoemt door de NVAO, voert de opleidingsaccreditatie uit. Op basis van de bevindingen stelt het panel een visitatierapport op dat de basis vormt voor het accreditatiebesluit. Meer informatie over de accreditatieprocedures, rapportages en besluiten vind je op de website van de NVAO. 

Ontwikkelverslagen

Naast de uitvoering van de accreditatie en de ontwikkeling van het visitatierapport, voert het panel een ontwikkelgesprek met de opleiding waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in een afzonderlijk document dat geen deel uitmaakt van het visitatierapport. Wettelijk is vastgelegd dat de instelling een verslag van het ontwikkelgesprek binnen een jaar na vaststelling van het accreditatierapport openbaar publiceert. 

Overzicht ontwikkelverslagen opleidingen