Kijken naar de waarden in het Laboratorium

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Het vierde jaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek wordt besteed aan stage en afstudeeropdracht, beide met een duur van ongeveer vier maanden.

Stage en afstudeeropdracht

Stage en afstudeeropdracht in het vierde jaar hebben verschillende doelen. In de stage gaat het vooral om het kennismaken met het beroep en de beroepsspecifieke vaardigheden, terwijl het in de afstudeeropdracht gaat om het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksproject. Elk wordt apart beoordeeld volgens vastgestelde criteria. Door de verschillende doelen kunnen stage en afstudeeropdracht plaatsvinden binnen twee verschillende laboratoria of instellingen. Een goede gelegenheid voor de student om twee werkplekken mee te maken. Bij de diagnostische richtingen binnen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek komt dit regelmatig voor. Stage en afstudeeropdracht kunnen ook aansluitend bij dezelfde instelling plaatsvinden; dan zijn er twee aparte beoordelingen aan de hand van twee afzonderlijke verslagen (stage en afstudeeropdracht).

In het vierde jaar zijn er voor de student, naast de stage, een aantal terugkommiddagen (meestal op vrijdagmiddag). De terugkommiddagen worden gebruikt voor de terugkoppeling van stage-ervaringen, voor informatie, uitwisseling en begeleiding.

Bekijk de stagecriteria

Bekijk de afstudeercriteria

Begeleiding

Tijdens het uitvoeren van de stage- en afstudeeropdracht krijgen de studenten begeleiding van een mentor vanuit de hogeschool. Deze specialisatiementoren houden het overzicht over de stage- en/of afstudeeropdrachten. Ook onderhouden ze de contacten met de stageverlenende instellingen en zullen als regel voor zowel stage als afstudeeropdracht eenmaal op bezoek komen om organisatorische zaken door te nemen en om over het functioneren van de stagiair(e) te praten. Zowel bij stage als afstudeeropdracht wordt de begeleider van het stageverlenende laboratorium bij de beoordeling betrokken.

Aanvang stages

De stages vangen als regel op 1 september aan. Studenten, die volgens de Onderwijs- en examenregeling toelaatbaar zijn tot de stage kunnen dan de stage beginnen. Studenten met studieachterstand kunnen op een ander moment beginnen, mits zij dan aan de toelatingseisen hebben voldaan.

Stage en/of afstudeeropdracht aanmelden

Beide formulieren kunt u ingevuld mailen naar Nathalie Holverda: holverda.n@hsleiden.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het secretariaat, t: +31(0)71 5188 752.

Criteria for Foreign Traineeship

Taken van de externe stage- en afstudeerbegeleiders