Hogeschool Leiden

Kwaliteitsborging

Uw tevredenheid over onze scholingen staat voorop, het CBD wil maximale kwaliteit leveren en de klant staat altijd centraal. Cursussen en maatwerktrajecten worden geëvalueerd door middel van een schriftelijke enquête. Bij maatwerktrajecten bespreken wij de cursistenevaluatie en de organisatie van de scholing met de opdrachtgever. Alle evaluatiegegevens worden gebruikt bij de inhoud, opzet en organisatie van een volgende scholingsactiviteit.

Kwaliteit

CBD is onderdeel van een geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs, waarin hooggekwalificeerde docenten de cursussen verzorgen. Het CBD werkt nauw samen met het beroepenveld bij de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de cursussen. Gastdocenten uit het beroepenveld leveren met hun specifieke kennis en vaardigheden een bijdrage aan onze cursussen.

Eurokredieten

In 2002 zijn op Europees niveau afspraken gemaakt over kwaliteit en studiebelasting van nascholingsactiviteiten op post-hbo bachelor niveau. Aan deze nascholingen kunnen Eurokredieten worden toegekend. In Nederland valideert de Nederlandse Vereniging van bioMedische Laboratoriummedewerkers (NVML) de nascholingen in het biomedisch vakgebied en kent daarbij de eurokredieten toe. Voor meer informatie zie de website van de NVML.