Hogeschool Leiden

Post-hbo opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School

Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter! Wil jij een sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van gezondheid en bewegen? Dan is deze post-hbo opleiding wellicht iets voor jou!

Om een sportieve en gezonde school te worden, zijn binnen de school leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die bewegen en gezondheid een prominente plaats willen geven binnen de school. In opdracht van het Ministerie van VWS werken zes lerarenopleidingen basisonderwijs, waaronder Hogeschool Leiden, samen aan een specialisatieprogramma voor pabo-studenten, om opgeleid te worden tot ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’.

Sinds 2018-2019 wordt dit specialisatieprogramma ook als nascholingsvariant (post-hbo opleiding) verzorgd, voor leerkrachten die reeds werkzaam zijn op een basisschool.

Doel

Het doel van deze post-hbo opleiding is om specialisten op te leiden op het gebied van gezondheid en bewegen op school, die een centrale positie hebben binnen de school om congruent en effectief te werken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Doelgroep

Deze post-hbo opleiding is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, die behoefte hebben aan meer inhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen binnen hun basisschool.

Om toegelaten te worden tot deze post-hbo opleiding dien je in het bezit te zijn van een getuigschrift Bachelor of Education (pabo). Daarnaast wordt vereist dat de schoolleiding wil dat jij gaat functioneren als Specialist Sportieve en Gezonde School. Het is belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de opleiding activiteiten in de eigen school uit te voeren die horen bij de (toekomstige) taak als Specialist Sportieve en Gezonde School en dat de directie hiervoor ruimte geeft.

Opbrengst

Tijdens dit traject specialiseer jij je op het gebied van gezondheid en bewegen. Met de kennis en vaardigheden die je opdoet in de opleiding vervul jij straks een sleutelrol op jouw school. Hoe zorg jij dat kinderen op school veel bewegen en dat er aandacht is voor verschillende gezondheidsthema's zoals voeding, welbevinden fysieke veiligheid en mediawijsheid? De opleiding biedt handvatten om hiermee op jouw school aan de slag te gaan om het beleid van binnenuit te veranderen. Centraal staat de 'Gezonde School Aanpak'. Vanuit de vier pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema's op jouw school.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van circa 4 uur. Deze bijeenkomsten zijn praktisch van aard en je doet veel inspiratie op voor jouw eigen praktijk.

De opleiding start met een oriëntatie en het uitvoeren van verschillende activiteiten, uiteindelijk leer je een planmatig schoolgezondheidsbeleid op te zetten. De opleiding bestaat uit twee modules. In de eerste module ga je aan de slag met interventies gericht op de thema’s ‘Bewegen & sport’ en ‘Voeding’. Je doet veel kennis en vaardigheden op over de mogelijkheden binnen jouw school. In de tweede module ga je met betrokkenen van jouw school aan de slag met een implementatieplan voor een gezondheidsinterventie binnen de pedagogische context van jouw school.

De opdrachten bouwen voort op wat een school al doet en sluiten aan op de wensen en behoeften van de school. Uiteindelijk is het doel van de opleiding dat je voor jouw eigen school een structureel gezondheidsbeleid op het gebied van een eigen gekozen thema kunt opzetten en dat gezondheid op jouw school breed gaat leven, via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt.

Artikel in POdium, december 2018 ( pdf, 803 KB ) over de opleiding.

Verplichte literatuur

Voor deze opleiding zijn digitale leerpaden ontwikkeld, deze zijn gratis toegankelijk gedurende de opleiding. 

Studie-investering

De opleiding duurt één studiejaar. De totale studie-investering bedraagt circa 350 uur, bestaande uit circa 58 uur contacttijd, 60 uur praktijkleren en 232 uur zelfstudie.

Data en inschrijving

Rooster 2019-2020
Woensdagen van 14.00 - 18.00 uur.

01

04-09-2019

02

18-09-2019

03

02-10-2019

04

16-10-2019

05

06-11-2019

06

20-11-2019

07

04-12-2019

08

18-12-2019

09

15-01-2020

10

29-01-2020

11

12-02-2020

12

04-03-2020

13

18-03-2020

14

01-04-2020

15

22-04-2020

Kleine wijzigingen in het rooster zijn nog mogelijk.

Inschrijven kan via dit digitale formulier!

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem contact met ons op via posthbo.educatie@hsleiden.nl. 

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding kun je opgeven bij het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 1.750,- (incl. koffie/thee, registratiekosten CPION, excl. literatuur)

Normaliter bedragen de opleidingskosten € 2.250,-. In 2019-2020 wordt de opleiding deels bekostigd vanuit een ontwikkelsubsidie, waardoor je tegen een gereduceerd tarief van € 1.750,- kunt deelnemen. Bekijk ook subsidiemogelijkheden binnen het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl