Opleiding tot fysiotherapeut

Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

De fysiotherapeut die de door het KNGF geaccrediteerde scholing Fysiotherapie bij perifeer vaatlijden van Hogeschool Leiden heeft gevolgd kan zich aanmelden voor deelname aan ClaudicatioNet, als hij ook voldoet aan de andere voorwaarden voor deelname. Zie voor de andere voorwaarden de website van ClaudicatioNet.

Inleiding

Perifeer vaatlijden is een ziekte die optreedt als gevolg van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen ten gevolge van atherosclerose (slagaderverkalking). De eerste klinische uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is claudicatio intermittens (in de volksmond etalagebenen). Patiënten beschrijven dit vaak als een krampend, pijnlijk gevoel tijdens het lopen in de bil, heup of kuitregio, die afneemt in rust. PAV kan leiden tot slecht genezende wonden aan de voeten. Progressie van de ziekte atherosclerose kan levensbedreigend zijn.

Er zijn verschillende behandelingen van perifeer vaatlijden, waaronder invasieve behandelingen als het plaatsen van een stent of een operatie. Juist de niet-invasieve behandelingen als gesuperviseerde looptraining, aerobe training, het stoppen met roken en het hebben van een gezonde leefstijl zijn aangetoond effectief in het verminderen van klachten. Om die reden worden patiënten met perifeer vaatlijden regelmatig doorverwezen naar een fysiotherapeut.

Doel

Na deze scholing kan de cursist zelfstandig het fysiotherapeutisch onderzoek doen en de hieruit vloeiende behandeling voor patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudicatio intermittens) geven. De cursist heeft kennis verworven over de specifieke anamnese, ganganalyse, gesuperviseerde (loop)training en beïnvloeding van cardiovasculaire risicofactoren als fysieke inactiviteit, medicatie-compliance en stoppen met roken. Hierbij heeft de cursist ook inzicht gekregen aan welke randvoorwaarden er moeten worden voldaan om de meest effectieve behandeling te geven aan patiënten met perifeer vaatlijden.

Doelgroep

Deze nascholing is gericht op fysiotherapeuten/oefentherapeuten die patiënten met perifeer vaatlijden (willen) behandelen.

Beroepsrollen en competenties

Beroepsrol: Hulpverlener, Competentie: Diagnostisch + Therapeutische handelen
Deelcompetenties nascholing Perifeer Vaatlijden

 • Het voeren van een intakegesprek / screening bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens.
 • Het ordenen, bewerken en interpreteren van deze verzamelde gegevens.
 • Het zelfstandig en doeltreffend behandelen van patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het herkennen van prioriteiten in patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het zichzelf stellen van relevante vragen waarvan de antwoorden nodig zijn voor het behandelen van patiënten met perifeer vaatlijden.
 • Het uitvoeren van een ganganalyse bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het afnemen en analyseren van vragenlijsten.
 • Het uitvoeren van de loopbandtest.
 • Het uitvoeren van looptraining bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het uitvoeren van een beweegprogramma bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het formuleren van vragen aan deskundigen en collegae.
 • Het vertalen van 'best evidence' van specialistische kennis naar de individuele patiënt ter onderbouwing van de diagnose en de behandeling.
 • Het toetsen van de eigen beroepsuitoefening aan eigen beroepsuitoefening aan richtlijnen en criteria die vanuit de beroepsorganisaties en belangenorganisaties zijn opgesteld.

Resultaten

De hulpverlener kan de onderstaande diensten of producten realiseren bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens):

 • Intake / screening bij directe toegankelijkheid fysiotherapie, fysiotherapeutisch / oefentherapeutisch onderzoek.
 • Ganganalyse
 • Loopbandtest
 • Afnemen en analyseren van vragenlijsten
 • Fysiotherapeutische / oefentherapeutische behandeldoelen en behandelplan opzetten en een prognose geven aan de patiënt.
 • Advies aan patiënt, in geval van toepassing multidisciplinair team en aan een verwijzend arts.
 • Non-compliance van medicatie uitvragen
 • Nazorg verlenen aan de patient
 • Correspondentie (en verantwoording) naar derden
 • Behandeling (looptraining dan wel een beweegprogramma)
 • Voortgangsdossier patiënt (registratie)

Beginvereisten

Affiniteit met patiënten met perifeer vaatlijden.

Benodigde leermiddelen en literatuur

Ter voorbereiding bevelen wij aan om door te nemen:

 • KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden

Organisatie van de scholing

1. Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 2 cursusdagen van 8 uur en ongeveer 4 uur zelfstudie.

2. Didactische werkwijze
Hoorcolleges, casuïstiekbespreking, toetsing

3. Cursusleider/docenten

 • Cursusleider: Tobias van Dockum
 • Vaatchirurg LUMC
 • Vaatverpleegkundige LUMC
 • Expert fysiotherapeuten

4. Data/tijden/locatie

 • Cursusdag 1: donderdag 11 mei 2017 van 13.00-21.30 uur
 • Cursusdag 2: donderdag 1 juni 2017 van 13.00-21.30 uur

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11,2333 CK Leiden

Studieactiviteiten

In totaal bestaat de nascholing uit 2 dagen en zelfstudie (ongeveer 4 uur). Tijdens de scholingsdag zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Dag 1: Medisch perspectief, beïnvloedbare risicofactoren, de KNGF-richtijn, ganganalyse, effect van fysiotherapie.
Dag 2: Prognostiek, practicum, Motivational Interviewing,implementatie en nieuwe ontwikkelingen.

Beoordelingswijze

Bij 100% aanwezigheid en het behalen van de toets wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

Minimaal 20, maximaal 25

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

 

Accreditatie

Het KNGF heeft de cursus Perifeer Arterieel Vaatlijden geaccrediteerd voor 20 accreditatiepunten voor het register Algemeen Fysiotherapeut.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 24 Kwaliteitsuren.

Cursusprijs

De kosten voor deze cursus zijn € 495,-.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze cursus via het  inschrijfformulier. Wanneer u meer informatie zoekt over deze cursus kunt u contact opnemen met de managementondersteuning van de Faculteit Zorg: 071 5188714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl

 

 

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.