Fysiotherapie bij COPD en Astma

Fysiotherapie bij COPD en Astma

 • Cursus
 • Fysiotherapie
 • Vanaf mei; nieuwe data volgen
 • Thuisstudie en 2 onderwijsdagen
 • Nederlandstalig
 • Erkend door KNGF, Keurmerk en Chronisch ZorgNet

In het kort

De begeleiding van patiënten met gevolgen van longziekten vraagt bijzondere kennis en vaardigheden van de fysiotherapeut. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar het trainen en begeleiden van patiënten met COPD en astma en de effectiviteit hiervan. Deze cursus biedt een overzicht van behandelmogelijkheden op basis van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die patiënten met COPD en/of astma klinisch of poliklinisch behandelen. Deze cursus is ook geschikt voor de therapeut die zijn of haar kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp wil opfrissen met de meest recente inzichten. 

 

Accreditatie Fysiotherapie bij COPD/astma

De cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma wordt door het KNGF geaccrediteerd met 29 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut en het Keurmerk Fysiotherapie accrediteert de cursus met 29 kwaliteitsuren.

Chronisch ZorgNet erkent de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma.

Wat u leert

De cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma biedt een overzicht van behandelmogelijkheden op basis van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie. Binnen het programma is onder andere aandacht voor groeps- als individuele begeleiding van deze patiënten, variërend van patiënten met nauwelijks beperkte tot een zeer ernstig gestoorde longfunctie en aan behandeling in een klinische setting danwel binnen de particuliere praktijk. Van groot belang hierbij is dat de fysiotherapeut zich bewust is van de rol die hij kan spelen binnen de ketenzorg/transmurale zorg.

Na het volgen van deze scholing kan de cursist zelfstandig het fysiotherapeutisch onderzoek doen en patiënten met de gevolgen van longziekten zoals COPD en astma behandelen. De cursist kan de gevolgen van een longaandoening herkennen, metingen verrichten en interpreteren, een behandelplan en trainingsprogramma opstellen en kent de rol van de fysiotherapeut binnen de ketenzorg.

Welke vaardigheden leert u?

Tijdens deze cursus ontwikkelt u de volgende vaardigheden:

 • De verschillende redenen die er zijn voor het beperkte inspanningsvermogen van de longpatiënt herkennen en zijn therapie hierop aanpassen. Dit doet u aan de hand van het interpreteren van de gegevens van de symptoombeperkte maximale inspanningsproef.
 • Het diagnostisch proces bij een COPD en astma patiënt doorlopen; o.a. metingen verrichten en interpreteren, krachtmeting van perifere musculatuur en inspiratiemusculatuur, inspanningstesten zoals 6mwd, swt.
 • Het therapeutisch proces bij een COPD en astma patiënt doorlopen waarbij er een behandelplan en trainingsprogramma opgesteld wordt, rekening houdend met de ernst van de longaandoening.
 • De rol van de fysiotherapeut binnen de ketenzorg beschrijven.

Vergelijkbare scholingen

Uzelf verder ontwikkelen op het gebied van Fysiotherapie? Vanuit Hogeschool Leiden bieden we diverse post-hbo-cursussen aan. Denk aan Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden of bijvoorbeeld Functioneel Trainen van Ouderen.

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Hoe ziet het programma eruit?

De cursus Fysiotherapie bij COPD en astma bestaat uit een combinatie van zelfstudie via online onderwijs en 2 scholingsdagen van 8 uur. U vindt hier meer informatie over de inhoud van de onderwijsdagen, de docenten en het lesmateriaal. 

Tijdens de scholingsdagen komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Lesdag 1 
•    Pathofysiologie 
•    Interpretatie spirometrie en CPET
•    Anamnese en onderzoek bij longaandoeningen (inclusief klinimetrie)
•    Ademhaling(observatie) COPD
•    Multidisciplinair samenwerken met de psycholoog
E-learning
•    Behandeling van inspanningsbeperking
•    Ademhalingsaanpassingen
•    Mucusverklaring (theorie)
•    Verbeteren respiratoire spierfunctie (theorie)
•    Omgaan met exacerbaties COPD
•    Aandachtspunten bij fysiotherapie bij astma
•    Casuïstiek 
Lesdag 2
•    Multidisciplinair samenwerken met de longverpleegkundige
•    Behandeling van casuïstiek
•    Mucusklaring (praktijk)
•    Verbeteren respiratoire spierfunctie (praktijk)
•    Trainen in de praktijk
•    Multidisciplinaire samenwerking met de diëtist 
 

De cursusleiders en hoofddocenten van de cursus zijn Marjon Brinkman en Tobias van Dockum. Beiden zijn docent Fysiotherapie bij Hogeschool Leiden en zelf werkzaam als fysiotherapeut. 

Tobias is tevens aangesloten bij Chronisch ZorgNet, waarvoor hij verdiepingscursussen geeft en de cursus StoppenMetRoken.

Tijdens de cursusdagen geven de volgende ervaringsdeskundigen een gastcollege:

 • De heer dr R. van Klink,  werkzaam als longarts bij het Alrijne Ziekenhuis Leiden
 • Mevrouw A. Kluin-Sterrenburg, diëtiste bij Plexxus en het Longcentrum. 
 • Mevrouw I. Mulder, longverpleegkundige bij het Juliana Kinderziekenhuis en Hwwzorg Den Haag en zelfstandig trainer en docent.
 • Mevrouw drs E.J. van Asten, GZ-psycholoog Basalt Leiden 

Het lesmateriaal wordt met u gedeeld via een online leeromgeving. Het werkboek Kinesitherapie bij chronische respiratoire aandoeningen van Gosselink R., Decramer M. e.a., Leuven, afdeling Respiratoire revalidatie, Universitaire ziekenhuizen Leuven 2003 wordt u toegestuurd. Tijdens een van de bijeenkomsten ontvangt u een Treshold IMT (voor het trainen van de inspiratiespieren).

Schrijf u in voor de cursus

Op dit moment kunt u zich niet inschrijven voor de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe cursusdata kunt u een bericht sturen naar fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Op al onze scholingen zijn de leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

Praktische informatie

Bent u van plan om deel te nemen aan de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma? U vindt hier alle praktische informatie.

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die patiënten met COPD en/of astma klinisch of poliklinisch behandelen. Deze cursus is ook geschikt voor de therapeut die zijn of haar kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp wil opfrissen met de meest recente inzichten. 

Deze nascholing is op hbo-niveau.

Er zijn in principe geen beginvereisten. Deelnemers hebben bij voorkeur affiniteit met patiënten met COPD en Astma en ervaring met het uitvoeren van beweegprogramma’s.

Aanbevolen wordt om kennis over inspanningsfysiologie en pathologie van de luchtwegen betreffende COPD en astma op te frissen.

 

De cursus Fysiotherapie bij COPD en astma bestaat uit een combinatie van thuisstudie via een digitale leeromgeving en het volgen van 2 onderwijsdagen.

Op dit moment kunt u zich niet inschrijven voor de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe cursusdata kunt u een bericht sturen naar fysio.posthbo@hsleiden.nl.

Toegang tot digitale leeromgeving:

U krijgt in de loop van maandag .... 2022 inloggegevens toegestuurd, waarna u de onderwijsomgeving kunt bekijken op een moment dat het u past. In de digitale leeromgeving vindt u al het cursusmateriaal, presentaties van (gast)docenten op video en oefen- en toetsopdrachten.

Onderwijsdagen:

De lesdagen vinden plaats op:

 • woensdag .... 2022 van 13.00-21.00 uur
 • woensdag .... 2022 van 9.00-17.30 uur

Tijdens de lesdagen vinden diverse presentaties plaats en worden praktische vaardigheden en casuïstiek behandeld. Aanwezigheid op deze lesdag is verplicht. Aan het eind van de laatste lesdag ontvangt u uw certificaat.

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Het KNGF heeft de cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma geaccrediteerd met 29 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut. Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd met 29 Kwaliteitsuren.

Chronisch ZorgNet erkent de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma. De fysiotherapeut die deze cursus heeft gevolgd kan zich aanmelden voor deelname aan Chronisch ZorgNet als hij ook voldoet aan de andere voorwaarden voor deelname. Zie voor de andere voorwaarden de website van Chronisch ZorgNet.

 

 

 

De kosten van deze cursus bedragen € 695,- 

Deze kosten zijn inclusief het certificaat, de catering, het lesmateriaal en het werkboek Respiratoire revalidatie van Gosselink R., Decramer M. , Leuven, afdeling Respiratoire revalidatie, Universitaire ziekenhuizen Leuven en een Treshold IMT (voor het trainen van de inspiratiespieren). 

Op al onze scholingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

I.v.m. beperkte ruimte binnen Hogeschool Leiden worden veel nascholingen extern uitgevoerd. Dat geldt ook voor Fysiotherapie bij COPD en astma. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de exacte locatie.

Hogeschool Leiden is op loopafstand van het Leiden CS. Bekijk de routebeschrijving.

Maximaal 20

Post hbo Fysiotherapie

Deze cursus maakt onderdeel uit van het nascholingsaanbod fysiotherapie van de Faculteit Gezondheidszorg. Samen met partners uit het werkveld en intern met de bachelor Fysiotherapie, Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en lectoraten Gezondheidszorg ontwikkelen wij opleidingen en nascholingen die inspelen op wat er -nu en in de toekomst- nodig is in de sector.