Fysiotherapie bij COPD en Astma

Fysiotherapie bij COPD en Astma

 • Cursus
 • Fysiotherapie
 • Start 10 mei 2021
 • Online met afsluitende praktijkdag
 • Nederlandstalig
 • Erkend door KNGF, Keurmerk en Chronisch ZorgNet

In het kort

De begeleiding van patiënten met gevolgen van longziekten vraagt bijzondere kennis en vaardigheden van de fysiotherapeut. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar het trainen en begeleiden van patiënten met COPD en astma en de effectiviteit hiervan. Deze cursus biedt een overzicht van behandelmogelijkheden op basis van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die patiënten met COPD en/of astma klinisch of poliklinisch behandelen. Deze cursus is ook geschikt voor de therapeut die zijn of haar kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp wil opfrissen met de meest recente inzichten. 

 

Accreditatie Fysiotherapie bij COPD/astma

De cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma wordt door het KNGF geaccrediteerd met 29 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut en door het Keurmerk Fysiotherapie met 34 Kwaliteitsuren.

Chronisch ZorgNet erkent de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma.

Wat u leert

De cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma biedt een overzicht van behandelmogelijkheden op basis van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie. Binnen het programma is onder andere aandacht voor groeps- als individuele begeleiding van deze patiënten, variërend van patiënten met nauwelijks beperkte tot een zeer ernstig gestoorde longfunctie en aan behandeling in een klinische setting danwel binnen de particuliere praktijk. Van groot belang hierbij is dat de fysiotherapeut zich bewust is van de rol die hij kan spelen binnen de ketenzorg/transmurale zorg.

Na het volgen van deze scholing kan de cursist zelfstandig het fysiotherapeutisch onderzoek doen en patiënten met de gevolgen van longziekten zoals COPD en astma behandelen. De cursist kan de gevolgen van een longaandoening herkennen, metingen verrichten en interpreteren, een behandelplan en trainingsprogramma opstellen en kent de rol van de fysiotherapeut binnen de ketenzorg.

Welke vaardigheden leert u?

Tijdens deze cursus ontwikkelt u de volgende vaardigheden:

 • De verschillende redenen die er zijn voor het beperkte inspanningsvermogen van de longpatiënt herkennen en zijn therapie hierop aanpassen. Dit doet u aan de hand van het interpreteren van de gegevens van de symptoombeperkte maximale inspanningsproef.
 • Het diagnostisch proces bij een COPD en astma patiënt doorlopen; o.a. metingen verrichten en interpreteren, krachtmeting van perifere musculatuur en inspiratiemusculatuur, inspanningstesten zoals 6mwd, swt.
 • Het therapeutisch proces bij een COPD en astma patiënt doorlopen waarbij er een behandelplan en trainingsprogramma opgesteld wordt, rekening houdend met de ernst van de longaandoening.
 • De rol van de fysiotherapeut binnen de ketenzorg beschrijven.

Vergelijkbare scholingen

Uzelf verder ontwikkelen op het gebied van Fysiotherapie? Vanuit Hogeschool Leiden bieden we diverse post-hbo-cursussen aan. Denk aan Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden of bijvoorbeeld Functioneel Trainen van Ouderen.

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Hoe ziet het programma eruit?

De cursus Fysiotherapie bij COPD en astma bestaat uit 3 scholingsdagen van 8 uur. Naast scholingsdagen is zelfstudie vereist. U vindt hier meer informatie over de inhoud van de onderwijsdagen, de docenten en het lesmateriaal. 

NB; de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma wordt tijdelijk georganiseerd in een online-variant met een afsluitende praktijkdag op lokatie. Meer informatie vindt u bij de praktische informatie/cursusdagen en -tijden.

Tijdens de scholingsdagen komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Thema's dag 1 

 • Pathofysiologie 
 • Anamnese en onderzoek bij longaandoeningen
 • Interpretatie spirometrie en CPET,
 • Multidisciplinair samenwerken met de longverpleegkundige

Thema's dag 2

 • Inleiding klinimetrie
 • Het in kaart brengen van perifere spierfunctie
 • Behandeling van inspanningsbeperking
 • Ademhaling COPD
 • Mucusverklaring
 • Verbeteren respiratoire spierfuncte

Thema's dag 3

 • Omgaan met exacerbaties COPD
 • Multidisciplinair samenwerken met de psycholoog
 • Aandachstpunten bij fysiotherapie bij astma
 • Multidisciplinaire ketenzorg COPD

De cursusleiders en hoofddocenten van de cursus zijn Marjon Brinkman en Tobias van Dockum. Beiden zijn docent Fysiotherapie bij Hogeschool Leiden en zelf werkzaam als fysiotherapeut. 

Tobias is tevens aangesloten bij Chronisch ZorgNet, waarvoor hij verdiepingscursussen geeft en de cursus StoppenMetRoken.

Tijdens de cursusdagen geven de volgende ervaringsdeskundigen een gastcollege:

 • De heer dr R. van Klink,  werkzaam als longarts bij het Alrijne Ziekenhuis Leiden
 • Mevrouw A. Kluin-Sterrenburg, diëtiste bij Plexxus en het Longcentrum. 
 • Mevrouw I. Mulder, longverpleegkundige bij het Juliana Kinderziekenhuis en Hwwzorg Den Haag en zelfstandig trainer en docent.
 • Mevrouw B. van Delft, GZ-psycholoog 

Het lesmateriaal wordt met u gedeeld via een online leeromgeving. Bij aanvang van de eerste bijeenkomst ontvangt u het werkboek Kinesitherapie bij chronische respiratoire aandoeningen van Gosselink R., Decramer M. e.a., Leuven, afdeling Respiratoire revalidatie, Universitaire ziekenhuizen Leuven 2003 en een Treshold IMT (voor het trainen van de inspiratiespieren).

Schrijf u in voor de cursus

De cursus in mei/juni is vol. U kunt zich op dit moment niet inschrijven. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe cursusdata kunt u een bericht sturen naar fysio.posthbo@hsleiden.nl

Op al onze scholingen zijn de leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

Praktische informatie

Bent u van plan om deel te nemen aan de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma? U vindt hier alle praktische informatie.

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die patiënten met COPD en/of astma klinisch of poliklinisch behandelen. Deze cursus is ook geschikt voor de therapeut die zijn of haar kennis en vaardigheden met betrekking tot dit onderwerp wil opfrissen met de meest recente inzichten. 

Deze nascholing is op hbo-niveau.

Er zijn in principe geen beginvereisten. Deelnemers hebben bij voorkeur affiniteit met patiënten met COPD en Astma en ervaring met het uitvoeren van beweegprogramma’s.

Aanbevolen wordt om kennis over inspanningsfysiologie en pathologie van de luchtwegen betreffende COPD en astma op te frissen.

 

De cursus in mei/juni is vol. U kunt zich op dit moment niet inschrijven. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe cursusdata kunt u een bericht sturen naar fysio.posthbo@hsleiden.nl

Vanwege het corona-virus wordt de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma voorlopig niet aangeboden in een 3-daagse variant maar in de vorm van een online-cursus. De online cursus Fysiotherapie bij COPD en astma bestaat uit een combinatie van thuisstudie via een digitale leeromgeving met online vragenuren en ter afsluiting een praktijk-dag op locatie. In de digitale leeromgeving vindt u al het cursusmateriaal, presentaties van (gast)docenten op video en oefen- en toetsopdrachten. Alle presentaties en al het cursusmateriaal dat u in de oorspronkelijke cursus van 3 cursusdagen op locatie zou ontvangen is verwerkt in deze online-omgeving.

De planning van de cursus ziet er als volgt uit:

 

Start module 1 (zelfstudie)

Online-vragenuur

20.00 uur

Start module 2

(zelfstudie)

Online-vragenuur

20.00 uur

Start Module 3

(zelfstudie)

Praktijk dag

9.00-17.00 uur

 

Cursus 2  VOL

Ma 10-5-2021

Di 25-5-2021

26-5-2021

Di 1-6-2021

2-6-2021

Woensdag 9-6-2021

Toelichting:

 • U kunt gebruik maken van de digitale leeromgeving vanaf de startdatum van Module 1. U heeft ongeveer een maand de tijd om alle stof door te nemen en sluit de cursus af op de praktijk-dag.
 • Deelname aan het online-vragenuur is niet verplicht, wel gewenst. Tijdens dit vragenuur wordt in de lesstof voorgekomen casuïstiek behandeld en kunnen vragen gesteld worden aan de docenten en gastdocenten van wie u een presentatie heeft gezien in de voorgaande Module.
 • Tijdens de praktijk-dag vinden naast de praktische vaardigheden nog enkele presentaties plaats en wordt casuïstiek behandeld. Aanwezigheid op deze praktijk-dag is verplicht. Aan het eind van de dag ontvangt u uw certificaat.

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Het KNGF heeft de cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma geaccrediteerd met 29 punten voor het register Algemeen Fysiotherapeut. Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd met 34 Kwaliteitsuren.

Chronisch ZorgNet erkent de cursus Fysiotherapie bij COPD en astma. De fysiotherapeut die deze cursus heeft gevolgd kan zich aanmelden voor deelname aan Chronisch ZorgNet als hij ook voldoet aan de andere voorwaarden voor deelname. Zie voor de andere voorwaarden de website van Chronisch ZorgNet.

 

 

 

De kosten van deze cursus bedragen € 695,- 

Deze kosten zijn inclusief het certificaat, de catering, het lesmateriaal en het werkboek Respiratoire revalidatie van Gosselink R., Decramer M. , Leuven, afdeling Respiratoire revalidatie, Universitaire ziekenhuizen Leuven 2003 en een Treshold IMT (voor het trainen van de inspiratiespieren). 

Op al onze scholingen zijn leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn we binnen Hogeschool Leiden zeer beperkt qua ruimte en moeten alle nascholingen extern worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor Fysiotherapie bij COPD en astma. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de exacte locatie.

Hogeschool Leiden is op loopafstand van het Leiden CS. Bekijk de routebeschrijving.

Maximaal 20

Post hbo Fysiotherapie

Deze cursus maakt onderdeel uit van het nascholingsaanbod fysiotherapie van de Faculteit Gezondheidszorg. Samen met partners uit het werkveld en intern met de bachelor Fysiotherapie, Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en lectoraten Gezondheidszorg ontwikkelen wij opleidingen en nascholingen die inspelen op wat er -nu en in de toekomst- nodig is in de sector.