Leraar basisonderwijs kleine tafel

Opleiding Schoolleider (OSL) - Basisbekwaam

Registratie Basisbekwaam

Hogeschool Leiden is partner van Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap. Vanuit Penta Nova verzorgt Hogeschool Leiden de opleiding Middenmanagement PO, de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (OSL-BB) en de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam (OSL-VB). Dit betekent dat Leiden een lesplaats is, waar de opleidingen van Penta Nova worden verzorgd. De Opleiding Schoolleider Basisbekwaam is ontwikkeld om op basisbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs.

BROCHURE ( pdf, 737 KB )

Doelgroep

De Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (OSL-BB) is voor (toekomstige) schoolleiders uit het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet- en het primair onderwijs. Wil je je (verder) bekwamen in het vak van leidinggeven? De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om te worden toegelaten is een leidinggevende functie in de school vereist.

Inhoud en doel

De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen, die aansluiten op de leerlijnen van de Master Educational Leadership.
1. De thematische lijn; hierin komt de theorie over leiderschap in brede zin aan de orde.
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn gaat het m.n. over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken.
3. De persoonlijke lijn; hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties.

De opleiding is concentrisch van opbouw, wat wil zeggen dat de thema’s uit OSL-BB terugkomen in de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam (OSL-VB), maar dan op een verdiept niveau.

Binnen OSL-BB worden actuele thema’s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. OSL-VB staat in het teken van de implementatie van een verandering in de eigen organisatie.

Duur en studiebelasting

De opleiding beslaat een studiejaar. De totale studiebelasting bedraagt circa 420 uur (15 EC) per jaar. Dit bestaat ieder jaar uit 15 contactdagen, aangevuld met zelfstudie. Inclusief contacttijd is dit een gemiddelde studielast van 10 uur per week.
 

Data en inschrijving

Aan het begin van de opleiding is een 2-daagse seminar gepland. Gemiddeld een keer per 2 á 3 weken is er een studiedag op de hogeschool. Daarnaast is er een aantal onbegeleide leerkringbijeenkomsten op de scholen van de betreffende deelnemers van de leerkring.

Actuele cursusdata en informatie over inschrijving vind je op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl

Let op: inschrijving voor deze opleiding verloopt via Penta Nova. Belangrijk is om bij de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan te geven!

Diploma

Na het succesvol afronden van OSL-BB ontvang je van Penta Nova het diploma Schoolleider Basisbekwaam. Met dit diploma (of vergelijkbaar) kun je worden toegelaten tot OSL-VB.
Wanneer je OSL-VB succesvol afrondt, ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. De opleidingen zijn door het Schoolleidersregister PO officieel erkend en leidt tot de registratie Basisbekwaam dan wel Vakbekwaam.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 5.450,- (incl. koffie/ thee en lunch). Daarnaast is inschrijfgeld à € 125,- verplicht. De verblijfskosten voor het seminar bedragen € 300,- inclusief BTW. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 450,-.

Andere opleidingen van Penta Nova


Master Educational Leadership (MEL) 
Extra informatie: video

Middenmanagement Primair Onderwijs (MM PO)
Middenmanagement Voortgezet Onderwijs (MM VO)
Extra informatie: video

Opleiding schoolleider Vakbekwaam (OSL)
Extra informatie: video