Leraar basisonderwijs kleine tafel

Opleiding Schoolleider (OSL) - Basisbekwaam

Registratie Basisbekwaam (jaar 1)

Hogeschool Leiden is een leslocatie van de Opleiding Schoolleider van Penta Nova.
De opleiding Schoolleider is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. Het is een tweejarige opleiding, gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Na de Registratie Basisbekwaam (jaar 1) volgt de Registratie Vakbekwaam (jaar 2).

Brochure Penta Nova. ( pdf, 526 KB )

Voor wie?

Deze tweejarige opleiding is voor (toekomstige) schoolleiders uit het middelbaar beroepsonderwijs, het primair- en het voortgezet onderwijs. Wil je je (verder) bekwamen in het vak van leidinggeven? Dan is deze opleiding iets voor jou. 
De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om te worden toegelaten is een leidinggevende functie in de school vereist.

Omvang

De opleiding Schoolleider is een tweejarige deeltijdopleiding. De studielast is 15 ECTS (European Credits) per jaar wat overeenkomt met 420 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twaalf tot veertien uur.

Lesdagen

De opleiding start september 2016 en duurt twee jaar. Aan het begin van de opleiding is een tweedaagse seminar gepland. Gemiddeld een keer per twee à drie weken is er een studiedag op de hogeschool. Daarnaast is er een aantal onbegeleide leerkringbijeenkomsten op de scholen van de betreffende deelnemers van de leerkring.

Voor het rooster verwijzen we je graag door naar de website van Penta Nova

Kosten

De opleidingskosten staan op de site van Penta Nova: informatie.

Locaties

De leslocatie van deze opleiding is Leiden. Inschrijven gaat via Penta Nova: http://www.pentanova.nl/inschrijven.aspx. Op het inschrijfformulier graag vermelden dat je kiest voor leslocatie Leiden.

Afronding

Als het tweede jaar positief wordt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider van Penta Nova. De Opleiding Schoolleider van Penta Nova is door de Stichting Post HBO positief beoordeeld en geregistreerd. In het rapport wordt lovend gesproken over onder meer het ‘uitstekende curriculum’. De opleiding voldoet tevens aan alle eisen van het schoolleidersregister en is erkend. Het eerste jaar is door het Schoolleidersregister officieel erkend als opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Het tweede jaar als opleiding Schoolleider Vakbekwaam.

Open avonden: opleiding Middenmanagement PO en de opleiding Schoolleider: 6 februari, 10 april & 29 mei 2017

Meld je HIER aan voor een van de open avonden!

Andere opleidingen van Penta Nova


Master Educational Leadership (MEL) 
Extra informatie: video

Middenmanagement Primair Onderwijs (MM PO)
Middenmanagement Voortgezet Onderwijs (MM VO)
Extra informatie: video

Opleiding schoolleider Vakbekwaam (OSL)
Extra informatie: video