Lessituatie in het LEF

Opleiding Schoolleider (OSL) - Basisbekwaam

Registratie Basisbekwaam

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 partner van Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap. Wij verzorgen vanuit Penta Nova de post-hbo opleiding Middenmanagement PO, de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam, de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam en modules voor herregistratie. Dit betekent dat Leiden een lesplaats is, waar de opleidingen van Penta Nova worden verzorgd.

De Opleiding Schoolleider Basisbekwaam is ontwikkeld om op basisbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam? Bekijk de brochure en/of neem contact op met Paul Kupper, telefoon: +31(0)639191880, e-mail: kupper.p@hsleiden.nl.

Doelgroep

De Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (OSL-BB) is voor (beginnende) leidinggevenden uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit varieert van directeur, schoolhoofd, locatieleider en adjunct-directeur in het po, tot teamleider, afdelingshoofd, coördinator, locatieleider en directeur in het vo/ mbo.

Doorslaggevend voor de toelating is niet de benaming van de functie, maar de inhoud van de functie namelijk (eind)verantwoordelijk voor (een deel van) de organisatie.

Wil je je (verder) bekwamen in het vak van leidinggeven? De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om deze opleiding succesvol te kunnen volgen is enige ervaring in een leidinggevende positie vereist.

Voor leidinggevenden die de opleiding Middenmanagement (of vergelijkbaar) hebben gevolgd bestaat de mogelijkheid om een verkort traject OSL-BB te volgen. Kijk op www.pentanova.nl voor meer informatie.

Ben je leraar, heb je nog geen leidinggevende rol, maar ambieer je dit wel? Dan is de OSL-BB Leraar wellicht iets voor jou. Kijk op www.pentanova.nl voor meer informatie.

Inhoud en doel

De opleiding OSL-BB is opgebouwd langs drie leerlijnen, die aansluiten op de leerlijnen van de Master Educational Leadership.

1. De thematische lijn; hierin komt de theorie over leiderschap in brede zin aan de orde.
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn gaat het m.n. over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken.
3. De persoonlijke lijn; hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties.

De opleiding is concentrisch van opbouw, wat wil zeggen dat de thema’s uit OSL-BB terugkomen in de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam (OSL-VB), maar dan op een verdiept niveau.

Binnen OSL-BB worden actuele thema’s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. OSL-VB staat in het teken van de implementatie van een verandering in de eigen organisatie.

Duur en studie-investering

De opleiding beslaat een studiejaar. De totale studie-investering bedraagt circa 420 uur per jaar, bestaande uit circa 100 uur contacttijd en 320 uur zelfstudie. Inclusief contacttijd is dit een gemiddelde studielast van 10 uur per week.

Data en inschrijving

Aan het begin van de opleiding is een 2-daagse seminar gepland. Gemiddeld een keer per 2 á 3 weken is er een studiedag op de hogeschool. Daarnaast is er een aantal onbegeleide leerkringbijeenkomsten op de scholen van de betreffende deelnemers van de leerkring. Actuele cursusdata en informatie over inschrijving vind je op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl

Let op: inschrijving voor deze opleiding verloopt via Penta Nova. Belangrijk is om bij de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan te geven!

Diploma

Na het succesvol afronden van OSL-BB ontvang je van Penta Nova het diploma Schoolleider Basisbekwaam. Met dit diploma (of vergelijkbaar) kun je worden toegelaten tot OSL-VB. Wanneer je OSL-VB succesvol afrondt, ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. De opleidingen zijn door het Schoolleidersregister PO officieel erkend en leidt tot de registratie Basisbekwaam dan wel Vakbekwaam.

Kosten

Het cursusgeld van de eenjarige opleiding bedraagt € 5.450,- (incl. koffie/ thee en lunch). De verblijfskosten voor het seminar bedragen € 300,- (incl. btw). Het cursusgeld voor de OSL-BB Verkort bedraagt € 3.450,- (incl. koffie/ thee en lunch).

Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 450,-. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding? Neem contact op met:

Ook vind je meer informatie op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl 

Andere opleidingen van Penta Nova

Master Educational Leadership (MEL) 
Extra informatie: video

Middenmanagement Primair Onderwijs (MM PO)
Middenmanagement Voortgezet Onderwijs (MM VO)
Extra informatie: video

Opleiding schoolleider Vakbekwaam (OSL)
Extra informatie: video