Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Masterclass Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven

Deze masterclass is bedoeld voor laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau die te maken hebben met de interpretatie van real-time PCR data.

De Cq (Ct)- waarde speelt een centrale rol in het kwantificeren van real-time PCR uitslagen. Er is echter veel meer informatie af te leiden uit de vorm van een amplificatiecurve. Analyse van de curve kan o.a. inzicht geven in remming van de PCR reactie, invloed van reactiecomponenten op de PCR efficiëntie en de bijbehorende detectiegrenzen van de test, maar ook storende interacties van primersets in multiplex PCR toepassingen zichtbaar maken.

Tijdens deze masterclass worden de theoretische achtergronden van de efficiëntiebepaling besproken. Er wordt veel aandacht besteed aan de drempelwaarde (threshold) en de verschillende methoden van Cq bepaling. Verschillende analysemodellen van real-time PCR data en -amplificatiecurven en de statistische aspecten en validatie van de amplificatiecurve worden behandeld. De LinRegPCR methode staat hierbij centraal. Daarnaast zal het kwantificeren van real-time PCR uitslagen, de analyse van negatieve monsters en het vaststellen van de detectiegrens aan de orde komen. Tijdens de computerpraktijken worden datasets met behulp van de LinRegPCR methode geanalyseerd.

Keywords: CBD, masterclass, moleculaire biologie, real-time PCR, qPCR, amplificatiecurve, PCR efficiëntie, detectiegrenzen, PCR uitslagen, LinRegPCR

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • wat de kwaliteitscriteria van een amplificatiecurve zijn;
  • hoe de efficiëntie en de vorm van de amplificatiecurve informatie over de kwaliteit van een individuele real-time PCR reactie kan geven;
  • welke informatie u, naast de Cq-waarde, van een individuele amplificatiecurve af kunt leiden;
  • hoe u informatie uit de amplificatiecurve kunt gebruiken bij het optimaliseren en interpreteren van qPCR data;
  • voor- en tegens van de verschillende efficiëntie bepalingen met individuele amplificatie- en standaardcurven kennen;
  • hoe de analyse van amplificatiecurven met de freeware 'LinRegPCR' werkt;
  • hoe 'LinRegPCR' van nut kan zijn voor PCR onderzoek in research en diagnostiek.

Programma

Programma Masterclass Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven ( pdf, 101 KB )

Doelgroep
laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau

Voorkennis
basiskennis van qPCR

Cursusniveau
post-hbo

Cursusdata
12 en 13 februari 2018

Lestijden
09.30 - 15.00 uur

Omvang
12 uur theorie

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd en toegekend (7 UEC)

Getuigschrift
bewijs van deelname

Inschrijven
Inschrijven vóór 3 januari 2018.

Cursusprijs
€ 800,-  (bij inschrijving vóór 7 december 2017 € 730,-)

U kunt zich hier inschrijven.

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen.

Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743/753 of via cbd@hsleiden.nl

 

Terug naar cursussen Moleculaire biologie