Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Masterclass Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven

In het kort

Hoe kunt u op een goede manier de PCR-data analyseren? En wat valt er allemaal af te lezen uit de vorm van een amplificatiecurve? Analyse van de curve kan onder andere inzicht geven in remming van de PCR reactie en de invloed van reactiecomponenten op de PCR efficiëntie en de bijbehorende detectiegrenzen van de test. Ook storende interacties van primersets in multiplex PCR toepassingen worden zichtbaar.

Tijdens deze masterclass bespreken we de theoretische achtergronden van de efficiëntiebepaling en vorm van de amplificatiecurven. Aan de orde komt de drempelwaarde (threshold) en de verschillende methoden van Cq bepaling. We behandelen verschillende analysemethoden van real-time PCR data en -amplificatiecurven: de klassieke methode m.b.v. standaardcurven, sigmoidal curve fitting,  2e afgeleide methode en LinRegPCR. Daarnaast zal het kwantificeren van real-time PCR uitslagen, de analyse van negatieve monsters, MIQE regels en het vaststellen van de detectiegrens aan bod komen. Tijdens de computerpraktijk zullen de deelnemers een zelfgegenereerde dataset (genexpressie experiment) met behulp van de verschillende methodes analyseren.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau die te maken hebben met de interpretatie van real-time PCR data.

Keywords: CBD, masterclass, moleculaire biologie, real-time PCR, qPCR, amplificatiecurve, PCR efficiëntie, detectiegrenzen, PCR uitslagen, standaard curve, sigmoidal curve fitting, tweede afgeleide methode, LinRegPCR.

Wat u leert

De masterclass “Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven” bestaat uit een theoretisch deel en een computerpraktijk. U leert:

  • wat de kwaliteitscriteria van een amplificatiecurve zijn;
  • hoe de efficiëntie en de vorm van de amplificatiecurve informatie over de kwaliteit van een individuele real-time PCR reactie kan geven;
  • welke informatie u, naast de Cq-waarde, van een individuele amplificatiecurve af kunt leiden;
  • hoe u informatie uit de amplificatiecurve kunt gebruiken bij het optimaliseren en interpreteren van qPCR data;
  • voor- en tegens van de verschillende efficiëntie bepalingen met individuele amplificatie- en standaardcurven kennen;
  • hoe de analyse van amplificatiecurven met de verschillende analyse methoden werkt.

Programma
Programma Masterclass Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven ( pdf, 71 KB )

Doelgroep
laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau

Voorkennis
basiskennis van qPCR

Cursusniveau
post-hbo

Cursusdata
10 en 11 februari 2020

Lestijden
09.30 - 15.15 uur

Omvang
12 uur theorie

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd en toegekend (7 UEC)

Getuigschrift
bewijs van deelname

Inschrijven
Inschrijven vóór 19 december 2019

Cursusprijs
€ 820,- (Bij inschrijving vóór 21 november 2019 € 750,-)

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen. Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743/753 of via cbd@hsleiden.nl

 

Terug naar cursussen Moleculaire biologie