Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek  studenten in de klas.

Masterclass Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven - VERNIEUWDE INHOUD

Deze masterclass is bedoeld voor laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau die te maken hebben met de interpretatie van real-time PCR data.

Er is veel informatie af te leiden uit de vorm van een amplificatiecurve. Analyse van de curve kan o.a. inzicht geven in remming van de PCR reactie, invloed van reactiecomponenten op de PCR efficiëntie en de bijbehorende detectiegrenzen van de test, maar ook storende interacties van primersets in multiplex PCR toepassingen zichtbaar maken.

Tijdens deze masterclass worden de theoretische achtergronden van de efficiëntiebepaling en vorm van de amplificatiecurven worden besproken. Er wordt aandacht besteed aan de drempelwaarde (threshold) en de verschillende methoden van Cq bepaling. Verschillende analysemethoden van real-time PCR data en -amplificatiecurven worden behandeld: de klassieke methode m.b.v. standaardcurven, sigmoidale curve fitting,  2e afgeleide methode en LinRegPCR. Daarnaast zal het kwantificeren van real-time PCR uitslagen, de analyse van negatieve monsters, MIQE regels en het vaststellen van de detectiegrens aan de orde komen. Tijdens de computerpraktijken worden datasets met behulp van de verschillende methodes geanalyseerd.

Keywords: CBD, masterclass, moleculaire biologie, real-time PCR, qPCR, amplificatiecurve, PCR efficiëntie, detectiegrenzen, PCR uitslagen, standaard curve, sigmoidale curve fitting, tweede afgeleide methode, LinRegPCR.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • wat de kwaliteitscriteria van een amplificatiecurve zijn;
  • hoe de efficiëntie en de vorm van de amplificatiecurve informatie over de kwaliteit van een individuele real-time PCR reactie kan geven;
  • welke informatie u, naast de Cq-waarde, van een individuele amplificatiecurve af kunt leiden;
  • hoe u informatie uit de amplificatiecurve kunt gebruiken bij het optimaliseren en interpreteren van qPCR data;
  • voor- en tegens van de verschillende efficiëntie bepalingen met individuele amplificatie- en standaardcurven kennen;
  • hoe de analyse van amplificatiecurven met de  verschillende analyse methoden werkt

Programma
Programma Masterclass Kwaliteitsanalyse van real-time PCR amplificatiecurven ( pdf, 71 KB )

Doelgroep
laboratoriummedewerkers op hbo werk- en denkniveau

Voorkennis
basiskennis van qPCR

Cursusniveau
post-hbo

Cursusdata
12 en 13 februari 2018

Lestijden
09.30 - 15.15 uur

Omvang
12 uur theorie

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd en toegekend (7 UEC)

Getuigschrift
bewijs van deelname

Inschrijven
Inschrijven vóór 3 januari 2018.

Cursusprijs
€ 800,-  (bij inschrijving vóór 7 december 2017 € 730,-)

U kunt zich hier inschrijven.

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen.

Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743/753 of via cbd@hsleiden.nl

 

Terug naar cursussen Moleculaire biologie