Cursus Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en hartfalen

Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

 • Cursus
 • Fysiotherapie
 • Start 27 mei 2021
 • Duur 2 dagen
 • Nederlandstalig
 • Erkend door KNGF, Keurmerk en Chronisch ZorgNet

In het kort

Perifeer vaatlijden is een ziekte die optreedt als gevolg van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose). Het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) uit zich in de vorm van 'etalagebenen' (claudicatio intermittens). Na deze scholing kan de cursist zelfstandig het fysiotherapeutisch onderzoek doen en patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudicatio intermittens) de juiste behandeling geven.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze nascholing is gericht op fysiotherapeuten/oefentherapeuten die patiënten met perifeer vaatlijden (willen) behandelen.

Nascholingen Fysiotherapie Accreditatie

De cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden wordt door het KNGF gewaardeerd met 18 accreditatiepunten voor register Algemeen Fysiotherapeut en door Keurmerk Fysiotherapie met 24 Kwaliteitsuren.

Chronisch ZorgNet erkent de de cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden.

Wat u leert

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) kan leiden tot slecht genezende wonden aan de voeten. Het meest voorkomende symptoom van PAV uit zich in de vorm van 'etalagebenen' (claudicatio intermittens). Patiënten beschrijven dit vaak als een krampend, pijnlijk gevoel tijdens het lopen in de bil, heup of kuitregio, die afneemt in rust. Progressie van de ziekte atherosclerose kan levensbedreigend zijn. Na deze scholing kan de cursist zelfstandig het fysiotherapeutisch onderzoek doen en patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudicatio intermittens) de juiste behandeling geven.

Na afloop van de scholing heeft de cursist kennis verworven over de specifieke anamnese, ganganalyse, gesuperviseerde (loop)training en beïnvloeding van cardiovasculaire risicofactoren als fysieke inactiviteit, medicatie-compliance en stoppen met roken. Hierbij heeft de cursist ook inzicht gekregen in de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de meest effectieve behandeling te geven aan patiënten met perifeer vaatlijden.

Welke vaardigheden leert u

De vaardigheden die de cursist leert zijn diagnostisch en therapeutisch handelen bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens):

 • Het voeren van een intakegesprek / screening en het ordenen, bewerken en interpreteren van deze verzamelde gegevens.
 • Het herkennen van prioriteiten en het zichzelf stellen van relevante vragen waarvan de antwoorden nodig zijn voor de behandeling.
 • Het afnemen en analyseren van vragenlijsten.
 • Het uitvoeren van een ganganalyse, de loopbandtest, looptraining en een beweegprogramma.
 • Het vertalen van 'best evidence' van specialistische kennis naar de individuele patiënt ter onderbouwing van de diagnose en de behandeling.
 • Het toetsen van de eigen beroepsuitoefening aan eigen beroepsuitoefening aan richtlijnen en criteria die vanuit de beroepsorganisaties en belangenorganisaties zijn opgesteld.

Vergelijkbare scholingen

Uzelf verder ontwikkelen op het gebied van Fysiotherapie? Vanuit Hogeschool Leiden bieden we diverse post-hbo-cursussen aan. Denk aan Fysiotherapie bij COPD en Astma of bijvoorbeeld Functioneel Trainen van Ouderen.

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Hoe ziet het programma eruit?

De cursus Fysiotherapie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden bestaat uit 2 scholingsdagen van 8 uur. Naast scholingsdagen is zelfstudie vereist. U vindt hier meer informatie over de inhoud van de onderwijsdagen, de docenten en het lesmateriaal. 

Tijdens de scholingsdagen komen verschillende onderwerpen aan bod.

Thema's dag 1

 • Medisch perspectief
 • Beïnvloedbare risicofactoren
 • De KNGF-richtijnen 
 • Ganganalyse 
 • Effect van fysiotherapie
 • Casuïstiek

Thema's dag  2

 • Prognostiek
 • Practicum
 • Motivational Interviewing
 • Implementatie en nieuwe ontwikkelingen

De cursusleider en hoofddocent is Tobias van Dockum, docent Fysiotherapie aan Hogeschool Leiden, werkzaam als fysiotherapeut en aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Voor Chronisch ZorgNet geeft hij tevens verdiepingscursussen en een StoppenMetRoken cursus.

Tijdens de eerste lesdag is een vaatchirurg van het LUMC te gast. De vaatchirurg zal een presentatie geven over het medisch perspectief over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV).

Tobias wordt bijgestaand door gastdocent en collega-fysiotherapeut Robert Saarloos, tevens bestuurslid bij Chronisch ZorgNet.

 

Het lesmateriaal en benodigde literatuur wordt met u gedeeld via een online leeromgeving.

Ter voorbereiding bevelen wij aan om de KNGF-richtlijn 'Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden' door te nemen.

Schrijf u in voor de cursus

De eerstvolgende cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden vindt plaats op donderdag 27 mei en 10 juni 2021. Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Schrijf u dan zo snel mogelijk in

Op al onze scholingen zijn de leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

Praktische informatie

Bent u van plan om deel te nemen aan de cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden? U vindt hier alle praktische informatie over cursusdata en -tijden, de lokatie, de toegekende accreditatie, de kosten en de mogelijkheid tot inschrijven.

Deze nascholing is gericht op fysiotherapeuten / oefentherapeuten die patiënten met perifeer vaatlijden (willen) behandelen.  

De cursus is op hbo-niveau.

De cursus vindt plaats op:

 • donderdag 27 mei 2021 van 9.00 tot 17.30 uur
 • donderdag 10 juni 2021 van 15.00 tot 22.00 uur

In verband met het Corona-virus zijn bovenstaande data en tijden onder voorbehoud. Na inschrijving houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

De cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden is door het KNGF gewaardeerd met 18 accreditatiepunten voor register Algemeen Fysiotherapeut en door het Keurmerk Fysiotherapie met 24 Kwaliteitsuren.

Chronisch ZorgNet erkent de cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden. De fysiotherapeut die deze cursus heeft gevolgd kan zich aanmelden voor deelname aan Chronisch ZorgNet als hij ook voldoet aan de andere voorwaarden voor deelname. Zie voor de andere voorwaarden de website van Chronisch ZorgNet.

De kosten voor deze 2-daagse cursus zijn €495,-. Deze kosten zijn inclusief het cursusmateriaal, het certificaat en de catering op beide dagen.

Op al onze scholingen zijn de leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn we binnen de Hogeschool Leiden momenteel zeer beperkt qua ruimte. Hierdoor moeten alle nascholingen zo veel mogelijk extern worden uitgevoerd. Vanwege de praktische vaardigheden vindt deze cursus daarom deels extern en deels op Hogeschool Leiden plaats.

Wij informeren u uiterlijk 2 weken voor aanvang over de exacte locatie.

Hogeschool Leiden (Zernikedreef 11 te Leiden) is op loopafstand van het Leiden CS. Bekijk de routebeschrijving.

Maximaal 20.

Post hbo Fysiotherapie

Deze cursus maakt onderdeel uit van het nascholingsaanbod fysiotherapie van de Faculteit Gezondheidszorg. Samen met partners uit het werkveld en intern met de bachelor Fysiotherapie, Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en lectoraten Gezondheidszorg ontwikkelen wij opleidingen en nascholingen die inspelen op wat er -nu en in de toekomst- nodig is in de sector.