Hogeschool Leiden

Klinische Chemie

Deze meerdaagse cursus is bedoeld voor analisten die bijgeschoold willen worden in de nieuwste ontwikkelingen in de Klinische Chemie. De inhoud beslaat depre-analyse, de analyse en de klinische betekenis van de bepalingen. De cursus zorgt voor verbreding en verdieping van kennis waardoor uw brede inzetbaarheid gewaarborgd blijft.

De Klinische Chemie hield zich vooral bezig met de "klassieke" bepalingen zoals electrolyten, eiwitten, enzymen en stofwisselingsproducten. Binnen de hedendaagse klinisch chemische laboratoria vinden er veel veranderingen plaats (introductie van zorgpaden, robotisering en workflowmanagement, automatisering, overgang naar ISO 15189:2012, introductie van meetonzekerheid, introductie van zowel complexe technologie met nieuwe biomerkers, als van POCT-technologie en zelfmanagement.

Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe inzichten en de daarbij horende parameters. De kennisexplosie in specifieke onderzoeksdomeinen heeft ertoe geleid, dat er verschillende onderdelen en aandachtsgebieden binnen de klinische chemie zijn ontstaan, zoals Endocrinologie, Tumormarkers, Klinische Farmacie, Auto-immuun diagnostiek, Metabole ziekten en Overige lichaamsvochten.

In uw functie als klinisch chemisch analist is brede basiskennis nodig van de huidige en toekomstige laboratoriumtechnieken. Daarnaast zorgt specialisatie op een deelgebied ook voor verhoging van de kwaliteit van het laboratorium. De lessen zijn interactief; dat wil zeggen dat de deelnemers vragen en opdrachten zullen maken, die betrekking hebben op vertoonde casuïstiek. Hogeschooldocenten en gastsprekers (o.a. Klinisch Chemici) zullen de colleges verzorgen.

Keywords: CBD, klinische chemie, laboratoriumgeneeskunde, interpretatie, parameter, meettechnieken, casuïstiek, interactief.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u

  • de achtergronden van de pre-analytische, analytische en postanalytische voorwaarden en technieken;
  • denken in termen van Totale Test Proces (her)inrichting;
  • de "klassieke" Klinisch Chemische parameters;
  • de specialistische onderdelen: Endocrinologie, Tumormarkers, Klinische Farmacie, Auto-immuun diagnostiek, Metabole ziekten, Overige lichaamsvochten;
  • het interpreteren van laboratoriumuitslagen;
  • kritisch en analytisch denken (plausibiliteit)

Doelgroep
analisten op mbo/hbo niveau werkzaam in de diagnostiek

Cursusniveau
hbo

Cursusdata
5, 19 maart, 2, 9, 16 en 23 april 2019
Tentamen: 7 mei 2019
Hertentamen: 28 mei 2019

Lestijden
9.30-15.00 uur

Omvang
36 uur theorie

Getuigschrift
Certificaat

Samenwerking
Deze cursus wordt in samenwerking met de Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het LUMC georganiseerd.

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd.

Studieboeken
Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 1 (2e druk, 2015), Dr.E. ten Boekel en Dr.B.A. de Boer (Syntax Media, ISBN: 9789491764103)
Klinische chemie en hematologie voor analisten, deel 2, (2e druk, 2015), Dr.E. ten Boekel en Dr.B.A. de Boer (Syntax Media, ISBN:9789491764110).
Deze boeken dient u zelf aan te schaffen.

Inschrijven
vóór 22 januari 2019.

Cursusprijs
€ 1.850,-  (bij inschrijving vóór 20 december 2018 € 1.810,-)

U kunt zich hier inschrijven.

 

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen. Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl.

Terug naar cursussen Klinische Chemie.