Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Als maatschappelijk werker werk je met mensen die tijdelijk in de problemen zitten en het alleen niet meer redden. Het gaat hierbij niet alleen om problemen van psychosociale aard, maar ook om materiële problemen. Pittig werk waarin je als hulpverlener handvatten aanreikt aan mensen en hun omgeving om zelf op korte termijn de regie weer in eigen hand te nemen. Sta jij stevig in je schoenen? Ben je sociaal betrokken en ondernemend? Kun je goed luisteren en problemen goed analyseren? Dan leidt de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Leiden jou graag op voor dit boeiende vak!

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.

Carrière en toekomst student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk werker is een boeiend beroep, waarin je iemand stimuleert om zelf oplossingen te zoeken. En als het nodig is, bied je daarbij je hulp aan. Je werkzaamheden variëren van het geven van advies en informatie over materiële zaken zoals wonen, werk en inkomen tot het begeleiden van mensen met psychische en sociale problemen. Problemen in het privéleven, met geldzaken, in de buurt of op het werk beïnvloeden elkaar ook. Het kan veel tijd kosten om de problemen te ontrafelen en in kaart te brengen hoe het netwerk van de cliënt een rol kan spelen bij de oplossing. Maar dát maakt je werk nou juist zo uitdagend! Na je hbo-studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Hogeschool Leiden ben je goed voorbereid op je toekomstige loopbaan als maatschappelijk werker.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Werkveld MWD

Bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Leiden word je breed opgeleid. Je kunt daarom na je studie op verschillende plekken aan het werk. Als maatschappelijk werker maak je bijvoorbeeld deel uit van de sociale wijkteams die binnen de gemeentes worden gevormd. Je werkt dan samen met andere professionals om de mensen in een wijk of in een dorp zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar je bent net zo goed geschikt om bij de reclassering te werken om mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen te begeleiden weer deel te nemen aan de maatschappij, of bij instellingen zoals wegloophuizen of Vluchtelingenwerk.

Ook kun je terecht bij jeugdzorg, in de verslavingszorg of in de gezondheidszorg, zoals verpleeg- en ziekenhuizen. Ligt je voorkeur bij het werken met kinderen dan kun je denken aan het schoolmaatschappelijk werk. Werk je liever met ouderen dan is het ouderenwerk misschien meer iets voor jou. Als maatschappelijk werker kun je ook aan de slag bij bedrijven of bij Arbodiensten. Maatschappelijk werkers groeien geregeld door naar leidinggevende functies, of zij gaan als werkbegeleider, supervisor of docent aan de slag.