Hogeschool Leiden

Over

Thema

Jaarlijks 100 miljoen euro extra voor praktijkgericht onderzoek

20 juni 2022 - Het kabinet stelt de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek aan Nederlandse hogescholen. Dat werd afgelopen vrijdagmiddag bekendgemaakt in een beleidsbrief van minister Dijkgraaf van OCW.

De overheid wil extra investeringen doen om de transitie naar open science een impuls te geven. Open science heeft als doel wetenschappelijke resultaten beschikbaar te maken, zodat iedereen in de wereld hier toegang toe heeft en gebruik van kan maken.

Belangrijke rol van praktijkgericht onderzoek 

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is blij dat het kabinet deze beslissing genomen heeft. "Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."  

Ook Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, reageert opgetogen op dit nieuws. "Met deze forse impuls laat de minister zien hoe belangrijk de rol van het praktijkgericht onderzoek is binnen het Nederlandse onderzoeksveld. Dankzij de extra investeringen kunnen wij en de andere hogescholen in Nederland ons de komende jaren nog beter inzetten voor de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen."

Hoeveel middelen Hogeschool Leiden precies ontvangt is nog niet bekend. De omvang en besteding van de extra middelen wordt in de herijking van het onderzoeksbeleid worden meegenomen. Deze vindt dit najaar plaats.

Hogeschool Leiden