Milou Timmerman | Leiden Education Fieldlab (LEF) - Hogeschool Leiden

Over

Thema

Deelnemers Leiden2022: Milou Timmerman

16 december 2021 - Samen met hogeschoolcollega's en projectmedewerkers van het LUMC en Universiteit Leiden is het Milou Timmerman haar taak om alle activiteiten van de hogeschool in goede banen te leiden.

Milou is werkzaam in het projectteam van Leiden2022 en bij het Leiden Education Fieldlab (LEF) van Hogeschool leiden.

Milou Timmerman | Leiden Education Fieldlab (LEF) - Hogeschool Leiden

Kun je iets vertellen over jouw bijdrage aan Leiden2022?

"Hogeschool Leiden draagt actief bij aan het jaar door het organiseren van verschillende evenementen, waar onderzoekers en onderwijzers hun praktijkgericht onderzoek laten zien. Leiden City of Science biedt natuurlijk een prachtige gelegenheid om het praktijkgericht onderwijs vanuit de hogeschool te laten zien. Niet alleen binnen de regio, maar ook op landelijk en Europees niveau. Daarnaast host Hogeschool Leiden op 17 november 2022 een congres over de toekomst van praktijkgericht onderzoek (Het SIA congres)."

Activiteiten verzamelen 

"Samen met drie collega’s (Annemiek Hammer, Piet-Hein van der Ploeg en Mischa van Vlier) vorm ik het projectteam voor Leiden2022 binnen de hogeschool. Aan mij de taak om alle activiteiten die de hogeschool organiseert in goede banen te leiden. We halen verschillende activiteiten op bij de kenniscentra en zorgen dat deze geplaatst worden op de agenda van Leiden2022. Hierin werk ik ook samen met projectmedewerkers binnen het LUMC en Universiteit Leiden, om ook met hen af te stemmen en eventuele samenwerkingen op te zoeken."

Profilering Leiden als kennis- en onderwijsstad 

"Vanuit het LEF ben ik samen met een werkgroep bezig met de profilering van Leiden als aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad. Leiden European City of Science sluit hier perfect op aan en het is natuurlijk een prachtig jaar om deze positie te behouden, maar vooral te versterken. Bovendien biedt het de kans om dit breder uit te dragen, op internationaal niveau. De hogeschool biedt op haar beurt volgend jaar een breed palet aan interessante activiteiten en andere mooie initiatieven en draagt bij aan die rijke leeromgeving. Bovendien kunnen we zo mooi laten zien wat voor belangrijke rol de hogeschool speelt in de kennisontwikkeling van de regio, maar ook op nationaal en internationaal niveau."

Wat motiveert jou precies als het om Leiden2022 gaat?

"Er gebeurt volgend jaar van alles op veel verschillende niveaus. Van internationaal tot lokaal. Juist dat verschil in niveaus vind ik leuk, omdat er zo daadwerkelijk 'voor elk wat wils' is. De term 'wetenschap' klinkt misschien niet voor alle inwoners van Leiden en omgeving even toegankelijk. Doordat er ook laagdrempelige activiteiten worden gecreëerd, waarbij wetenschap, kennis, kunst en kunde wordt gedeeld en waaraan alle inwoners mee kunnen doen, wordt er op een speelse manier geprobeerd de verbinding te leggen tussen wetenschap en de samenleving. De aanwezigheid van zoveel kennisinstellingen in Leiden op het gebied van onderwijs en onderzoek maakt dit ook mogelijk."

Waar kijk je zelf naar uit of wat zou je willen meemaken?

"Het jaar is groots opgezet en er is veel te beleven, waardoor het lastig kiezen wordt! Als ik er dan toch iets uit zou moeten pikken, dan ga ik voor het project Kennis door de Wijken. Wat me hierin zo aanspreekt is het achterliggende idee: laagdrempelige activiteiten alle inwoners. Er zijn voor dit project vanuit de hogeschool al zoveel interessante initiatieven opgetuigd, en ik kan zeggen dat dit helemaal goed gaat komen."

Rijke en diverse ideeën 

"Tijdens de voorbesprekingen die ik tot nu toe met lectoren heb gehad voor deze activiteiten heb ik zelf ook al veel geleerd. Zeker rondom thema’s die buiten mijn vakgebied liggen, zoals biodiversiteit. Ik vind het geweldig om een inkijkje te krijgen over de hele breedte van de hogeschool: hoe bevlogen alle collega’s zijn en wat er voor rijke en diverse ideeën er naar voren komen. Hopelijk worden (toekomstige) studenten, (jonge) onderzoekers en vele anderen net zo enthousiast. Als alle activiteiten zo mooi worden aangepakt en uitgevoerd, dan weet de hogeschool weer een hoop nieuwsgierige geesten te voeden!"

Deelnemers Leiden2022

Nieuwsgierig naar de andere deelnemers aan Leiden2022 vanuit Hogeschool Leiden? Bekijk het overzicht.