Eldrid Bringmann | directeur faculteit Gezondheidszorg - Hogeschool Leiden

Over

Thema

Deelnemers Leiden2022: Eldrid Bringmann

25 november 2021 - Directeur van de faculteit Gezondheidszorg Eldrid Bringmann vertelt over de bijdrage van de faculteit aan Leiden2022.

De faculteit Gezondheidszorg gaat in het kader van Leiden2022 activiteiten ontplooien rondom verschillende thema's.

Eldrid Bringmann | directeur faculteit Gezondheidszorg - Hogeschool Leiden

Wat motiveert je om mee te doen aan Leiden2022?

"Ik vind het een fantastische gelegenheid om onder deze noemer de prachtige initiatieven van onze hogeschool (en de faculteit Gezondheidszorg in het bijzonder) in de spotlights te plaatsen. Het is erg belangrijk voor onze zichtbaarheid en profilering dat wij vanuit onze eigen kracht laten zien wat voor grote en belangrijke bijdrage Hogeschool Leiden levert aan vernieuwend, praktijkgericht onderzoek en onderwijs in de regio, landelijk en internationaal. Hogeschool Leiden draagt daarmee bij aan de nationale en internationale uitstraling van Leiden in Europees verband, en dat mogen we best wat explicieter uitdragen dan we nu doen. Niet met de bedoeling om op te scheppen, maar om het bewustzijn en de (h)erkenning bij onze externe partners te vergroten, en daarmee ook het besef dat onze hogeschool een partner van betekenis is in de kennisontwikkeling van deze regio, nationaal en internationaal."

Welke kansen zie je voor jouw faculteit/kenniscentrum?

"De faculteit Gezondheidszorg staat met een been in de beroepspraktijk van Leiden en omgeving. Onze docent-onderzoekers en studenten werken met veel partijen in de regio samen, bijvoorbeeld via (onderzoeks-)stages bij zorginstellingen, bij- en nascholingsonderwijs voor zorginstellingen in de regio, gezamenlijk gefinancierde onderzoeksprojecten of lectoraten. Vanuit kenniscentrum VEER (Vitaliteit en Eigen Regie) zijn verschillende lectoren actief met onderzoek en onderwijs, dat goed aansluit bij Leidse, regionale en internationale thema’s zoals ‘healthy society’, 'societal responsibility of science' en natuurlijk inclusiviteit. Concreet willen wij in het kader van Leiden 2022 ondere andere activiteiten ontplooien rond:

  • Dag van de Verpleging op 12 april 2022; 
  • verpleegkundig leiderschap en functiedifferentiatie (regieverpleegkundige) via lector Kim Verhaegh;
  • we bieden ons aan als partner van een congres 'future proof nursing' en willen in dat kader binnen Leiden mogelijk een hub opzetten rond toekomstbestendige zorg en behoud van verpleegkundigen;
  • een nog in te plannen lectorale rede van lector Chris Wallner (Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg); 
  • een internationaal congres 'Suicide and its prevention. Contemporary and historical perspectives in nursing, 1880-2020', dat op 19 mei 2022 wordt georganiseerd door een van onze docent-onderzoekers Cecile aan de Stegge;
  • anatomie (donderdag 8 september 2022): onze lector John Verhoef wil in het kader van 'functionele anatomie' het belang bewegen onder de aandacht brengen; 
  • het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg die een workshop organiseert over 'hoe blijf je bewegen, ook als bewegen niet meer vanzelfsprekend is'; 
  • het tweejaarlijkse POF symposium en deze laten bezoeken door burgers uit Leiden: laten zien wat we doen en mogelijk reacties daarop horen vanuit de Leidse samenleving; 
  • het indienen van proposal voor een van de internationale congressen en zo meer aandacht te vragen voor 'mannen voor de zorg'; 
  • het thema antibiotica. Op 18 november 2022 vindt er een congres plaats met als thema antibiotica; onze lector Erik Baars is regionaal, landelijk en internationaal zeer actief op dit gebied en leidt verschillende projecten rondom natuurlijke middelen bij infectieziekten in het kader van antibioticaresistentie en ziet daar mooie aanknopingspunten." 

Waar kijk je zelf naar uit of wat zou je graag willen meemaken?

"Uiteraard naar al deze activiteiten van VEER en de ongelofelijke rijkdom aan andere interessante initiatieven. Ik vind het een geweldig idee dat de organisatie van Leiden2022 voor elke dag van het kalenderjaar een thema heeft toegewezen en vind het lastig daaruit een keuze te maken."

Deelnemers Leiden2022

Nieuwsgierig naar de andere deelnemers aan Leiden2022 vanuit Hogeschool Leiden? Bekijk het overzicht.