Hogeschool Leiden

Over

Thema

Saniye Çelik: van politievrouw, lector Diversiteit & Inclusie tot hoogleraar

26 oktober 2023 - Saniye Çelik werkte als politieagent op straat. Sinds 2017 is zij lector Diversiteit & Inclusie. Naast het lectorschap bij Hogeschool Leiden, is zij nu ook benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Leiden.

Als lector Diversiteit & Inclusie bij Hogeschool Leiden richt Saniye Çelik zich op praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsvraagstukken. Deze functie combineert zij vanaf nu met de rol van bijzonder hoogleraar Diversiteit, Inclusie en Politie bij de Universiteit Leiden. En hiermee is, zoals Saniye Çelik het zelf verwoordt, de cirkel rond. Want haar betrokkenheid bij de politie – als agent én als onderzoeker – loopt als een rode draad door haar carrière.

Een brug slaan tussen praktijk en wetenschap

Als lector én als hoogleraar richt Saniye Çelik zich straks op twee verschillende methoden van onderzoek. Enerzijds op het meer praktijkgerichte onderzoek dat aan hogescholen plaatsvindt en anderzijds als bijzonder hoogleraar op meer fundamenteel, universitair onderzoek. Saniye Çelik hierover: “Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe leerstoel een brug kan slaan tussen twee Leidse onderwijsinstituten, de hogeschool en de universiteit. Een brug die de praktijk verbindt met meer academische wetenschap. Deze meerwaarde is niet alleen voor die twee instellingen en vormen van onderzoek relevant, maar zeker ook voor de politie en de gehele samenleving.”

"Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe leerstoel een brug kan slaan tussen twee Leidse onderwijsinstituten, de hogeschool en de universiteit."

Saniye Çelik

Niet vanuit emotie, maar vanuit kennis het gesprek aangaan

De komst van een leerstoel voor Diversiteit, Inclusie en Politie in Leiden, noemt Saniye Çelik een bijzondere gebeurtenis. Want dat het onderwerp een hot issue is binnen de politie kan zij beamen. “De politie is altijd pionier geweest op het vlak van diversiteit en inclusie. Misschien gek om dit te zeggen in een tijd waarin de politie zo onder een vergrootglas ligt. Maar als je teruggaat in de tijd, ontdek je dat de politie er al zeker veertig jaar mee bezig is.” Ze vervolgt: “Kennis en inzicht zouden leidend moeten zijn, maar je ziet toch dat emotie vaak overheerst in het publieke debat over diversiteit en inclusie. De politie is nu op het punt gekomen om de organisatie te laten faciliteren vanuit onderzoek en wetenschap. Ook voor andere publieke domeinen is het heel interessant dat de politie het thema verder en dieper gaat bestuderen.”

Verdere organisatieontwikkeling

De leerstoel heeft als doel om de politie en de wetenschap nader met elkaar te verbinden, om zo tegemoet te komen aan de behoefte aan meer wetenschappelijke kennis over diversiteit en inclusie. De wetenschappelijke kennis over dit onderwerp kan vervolgens ingezet worden om de politie te ontwikkelen tot een organisatie waar iedereen zich thuis voelt.

Veel animo voor politieonderzoek

Binnen de onderzoeksgroep Politiestudies zal Saniye Çelik het thema diversiteit en inclusie een plaats geven in onderzoek en onderwijs, met ruimte voor promotietrajecten. De animo onder studenten voor politieonderwerpen is groot, zowel bij de universiteit als de Politieacademie.

Kroon op het werk

Voor de kersverse bijzonder hoogleraar is de aanstelling een kroon op haar werk. Ze begon als negentienjarige agent in Moerdijk: de tweede politievrouw in het team en de eerste van kleur. In totaal werkte ze zeventien jaar bij de politie in uniform en beleidsfuncties. Daarna verrichtte ze lang onderzoek naar en binnen de politie. Ook als lector Diversiteit & Inclusie bij Hogeschool Leiden vormde de politie een dankbaar onderzoeksonderwerp. “Het is mooi samengelopen”, zegt ze. “Ik ken de organisatie als de lijnen in mijn handpalm, ik ben er praktisch geboren zeg ik altijd. Deze rol biedt ruimte om de organisatie kritisch te volgen en vooruit te helpen om zo in verbinding te blijven met burgers en haar taak adequaat te kunnen uitvoeren.”

Meer informatie

De nieuwe leerstoel is ingebed bij het Team Politiestudies, onderdeel van de onderzoeksgroep Intelligence and Security van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Saniye Çelik is lector Diversiteit & Inclusie bij de hogeschool en al jaren opleider bij het Centre for Professional Learning (CPL) van de Universiteit Leiden, waar ze leergangen rond dit thema verzorgt.

Foto: Wouter van Assendelft