Natuur achter Hogeschool Leiden

Over

Thema

Erkenning van discriminatie en racisme is eerste stap naar oplossing

5 juni 2020 - Hoe gaan we in Nederland eigenlijk om met discriminatie en racisme? En hoe zit het met politie-optreden? Is er in ons land sprake van etnisch profileren? Lector Saniye Çelik was onlangs te horen op het NOS Radio 1 journaal.

Niet alleen de Verenigde Staten, maar ook Nederland kent ‘systemische problemen’ met racisme en discriminatie, aldus premier Rutte tijdens een persconferentie afgelopen 3 juni. De premier reageerde op de gebeurtenissen in de Verenigde Staten na de dood van een zwarte man door een witte politieagent. Hoe zorgelijk is de situatie eigenlijk in Nederland? Behandelt de politie mensen met een andere achtergrond anders dan degenen die wél hier hun wortels hebben? Saniye Çelik, lector Diversiteit & Inclusie aan Hogeschool Leiden, sprak hierover op het NOS Radio1 Journaal. 

Systemische problemen

Naar aanleiding van het overlijden van de Amerikaan George Floyd door politiegeweld zijn de diepgewortelde problemen in de Verenigde Staten aan de oppervlakte gekomen. Over het hele land organiseren Amerikanen massale protesten tegen politiegeweld en racisme. Ook in Nederland zijn mensen in groten getale de straat opgegaan. Premier Rutte zei dat ons land ook ‘systemische problemen’ heeft. Hoe bar en boos is het hier eigenlijk? 

Saniye Çelik, lector Diversiteit bij het kenniscentrum Duurzaam Organiseren van Hogeschool Leiden en oud-politievrouw, constateert dat politiemensen regelmatig in lastige situaties moeten kiezen of zij wel of geen geweld gebruiken. Çelik vindt het sterk van de premier dat hij zich uitspreekt over racisme en discriminatie in Nederland.

Dr. Saniye Çelik

Het is een erkenning van een hardnekkig probleem dat zich ook binnen de Nederlandse samenleving afspeelt. Zo’n erkenning is de eerste stap naar de oplossing. Maar de vraag blijft hoe we dit probleem concreet gaan aanpakken. Als mogelijke oplossing opper ik de vergroting van de diversiteit in de hogere regionen binnen het politiekorps. De afgelopen decennia heeft de politie veel geïnvesteerd in diversiteit binnen het korps om een betere afspiegeling van de samenleving te zijn.

Dr. Saniye Çelik

Maar alleen het binnenhalen van de diversiteit in uitvoerende rollen is niet voldoende.

Dr. Saniye Çelik

Ook het diverser maken van de top is hard nodig, willen we discriminatie en racisme en de spanningen die diversiteit met zich meebrengt het hoofd bieden. Dit geldt niet alleen voor de politie, maar voor alle (publieke) organisaties.

Dr. Saniye Çelik