De vlag van de hogeschool

Over

Thema

Representatief en inclusief openbaar bestuur is absoluut noodzakelijk

19 januari 2021 - Dat stelt lector Diversiteit Saniye Çelik. Maar de vraag is: willen de machthebbers dat echt?

Het huidige demissionair kabinet spreekt de ambitie uit voor meer inclusie en diversiteit. Het staat in het rapport dat deze week is verschenen 'Staat van het Bestuur 2020', waaruit blijkt dat een representatief en inclusief openbaar bestuur absoluut noodzakelijk is. Maar zijn we op de goede weg?

Lector Saniye Çelik van lectoraat Diversiteit

Man-vrouwverhouding in openbaar bestuur

Als er wordt gekeken naar de cijfers ziet dr. Saniye Çelik, lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden, dat het centraal en decentraal bestuur geen goede afspiegeling laat zien van de samenleving. Het aandeel vrouwen is over de gehele breedte tussen de 30 en de 35 procent, terwijl dat uiteraard minimaal 50 procent moet zijn. Het kabinet streeft ernaar om de man-vrouwverhouding in het openbaar bestuur te stabiliseren tussen de 40 en 60 procent. Het aandeel van personen binnen het openbaar bestuur zonder directe vertegenwoordiging met een migratie-achtergrond is helemaal schrikbarend laag. Hierdoor komt de legitimiteit van het openbaar bestuur onder druk te staan. 

Gerichte en dappere acties

Afwachten is volgens Çelik geen optie. Eigentijdse acties zijn oriëntatieprogramma voor burgemeesters, een trainingsmodule over het selecteren zonder vooroordelen voor selectiecommissies, en cursussen om ondervertegenwoordigde groepen te interesseren in en te mobiliseren voor de politiek. Ze vraagt zich echter af of en zo ja, in welke mate deze interventies krachtig genoeg zijn voor een kentering. Een optie is een quotum, maar is niet altijd en overal het meest effectieve middel. Zij pleit voor gerichte en dappere acties.

Lees het hele opiniestuk van dr. Saniye Çelik via ncr.nl