Hogeschool Leiden

Over

Thema

Diversiteit is een belangrijk tegengif voor racisme en discriminatie

18 juni 2020 - Van de hand van Saniye Çelik, lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden, verscheen vandaag een opiniestuk in het NRC Handelsblad over de te zetten stappen om racisme en discriminatie te bestrijden.

Eerder gaf Saniye Çelik aan dat de erkenning van onder andere premier Rutte een eerste stap in de goede richting is. Een volgende stap is om meer aandacht te leggen op het diverser maken van de bestuurlijke top binnen (semi-)publieke organisaties en meer onderwijs over diversiteit.

Dr. Saniye Çelik

"Het diverser maken van de top is broodnodig om discriminatie en racisme uit te bannen. De cijfers laten zien dat daar nog een wereld te winnen is. We weten dat werken met quota’s tot verzet leidt, maar financiële prikkels blijken wel te werken."

Dr. Saniye Çelik

Wanneer de samenleving invloed kan uitoefenen op de samenstelling, zoals de Tweede Kamer en de gemeenteraad, is er meer diversiteit: 13% van de gekozen volksvertegenwoordiging is niet van Nederlandse origine. Wanneer de samenleving geen invloed uit kan oefenen (commissarissen der koning en burgemeesters) daalt dat getal drastisch naar nihil.

Çelik: "Als etnische diversiteit en in het bijzonder vrouwen van niet-Nederlandse origine expliciet niet worden meegenomen in de pogingen van de minister, dan is dat een gemiste kans voor een breed gedragen democratie. Er móet nu iets gebeuren om van Nederland een thuishaven voor álle inwoners te maken." Ook vindt Çelik meer onderwijs over diversiteit een belangrijk aandachtspunt.

Lees het gehele artikel op de website van NRC Handelsblad