Fysiotherapie

Over

Thema

Betekenisvolle nominatie voor student Fysiotherapie

12 november 2020 - Vierdejaarsstudent Fysiotherapie Alev Altan is één van de finalisten in de strijd om de ECHO Award 2020: een prijs voor excellent talent met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs.

Een terechte nominatie, aangezien zij zich al jarenlang actief en succesvol inzet voor structurele veranderingen op het gebied van diversiteit en inclusie en in het onderwijs en de zorg.

Foto Alev - student Fysiotherapie

De ECHO Award

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting. 

Voordracht en nominatie

Vanuit de Opleiding tot Fysiotherapeut benoemt docent en studieloopbaanbegeleider Tijmen Koet in de aanbevelingsbrief de diverse inspanningen die Alev heeft geleverd voor verbeteringen op het gebied van wereldwijde samenwerking tussen studenten fysiotherapie en de internationalisering binnen het onderwijs. Zo zet de 23-jarige Alev zich bijvoorbeeld al enige tijd intensief in als secretaris van studievereniging INTENS en als voorzitter van het studenten bestuur van het European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE). Het is haar gelukt om studentorganisaties over de hele wereld samen te brengen.

Inmiddels heeft zij zelfs, samen met vier andere internationale studenten, een internationale organisatie opgericht: het Global Network of Youth in Physiotherapy. Hierin participeren meer dan dertig landen met als doel het wereldwijd verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapie door een netwerk en betere uitwisseling van zowel inhoudelijke als didactiek gerichte informatie. Ook in het onderwijs heeft de gedreven studente op verschillende manieren gezorgd voor verandering en verbeteringen.  

Verbeterpunten volgens Alev

"Hoewel de kwaliteit van zorg in Nederland relatief hoog ligt, is er weinig aandacht voor interculturele competenties. Patiënten met een migratieachtergrond voelen zich regelmatig niet serieus genomen. De taalbarrière en minimale kennis en acceptatie van een hulpverlener over cultuur en sociale eigenschappen zijn hier redenen voor. Verbeteringen op dit vlak beginnen in het onderwijs en ik ben van mening dat een hogere mate van diversiteit en inclusiviteit binnen het hoger onderwijs hieraan kunnen bijdragen. Zo kunnen interculturele communicatietrainingen en/of multiculturele casuïstiek in het onderwijs zorgen voor meer kennis en onderlinge verbinding en uiteindelijk ook een kwaliteitsverbetering in de zorg."

Verbeterpunten volgens Alev

Trots en erkenning

Tijmen Koet: "De opleiding is zeer te spreken over de manier waarop Alev een verschil maakt in zowel het onderwijs als (nu en in de nabije toekomst) de fysiotherapie. Haar enthousiasme en inzet zorgen niet alleen voor gewenste verbeteringen in het onderwijs van Hogeschool Leiden, maar ook voor (internationale) sociale samenhang tussen de studenten."

Met haar inzet probeert de gedreven Alev haar steentje bij te dragen in de ontwikkeling naar een samenleving waar interculturele communicatietraining niet noodzakelijk is en waar etniciteit niet een noemenswaardig onderwerp hoeft te zijn. 

Alev

"Ik wil graag iets bijdragen aan de verbeteringen in de zorg. De nominatie voelt niet alleen als een erkenning voor alle inzet die ik de afgelopen jaren heb geleverd, maar ook als de erkenning van de vooruitgang die is geboekt. Door de nominatie hoop ik een breder publiek te bereiken en meer aandacht te kunnen vragen voor de tekortkomingen in de zorg op het gebied van diversiteit en inclusiviteit."

Alev

Op donderdag 19 november presenteert Alev zichzelf, samen met twaalf andere finalisten, online aan de juryleden. De uitreiking van de award vindt plaats op dinsdag 8 december in Amsterdam.

"In onze ogen is Alev nu al een winnaar. Ze legt haar vinger op een kritische en constructieve manier op de zere plek, waardoor we blijven ontwikkelen en verbeteren. Daar leren we allemaal van."

Nico van Tol | directeur Faculteit Gezondheidszorg

Lees meer over de ECHO Award