Fysiotherapie

Over

Thema

Studenten Fysiotherapie genomineerd voor Jaco den Dekker afstudeerprijs

11 november 2020 - Vier studenten van de opleiding Fysiotherapie zijn door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) genomineerd voor de Jaco den Dekker afstudeerprijs 2020.

Studenten Fysiotherapie

Met hun veelbelovende onderzoek leveren Jelmer Streekstra, Richard Torn, Bas van de Velde en Frank Willemse vanuit hun gezamenlijke passie voor voetbal een mooie bijdrage aan verbeteringen in het professionele jeugdvoetbal. De komende weken hopen zij voldoende stemmen te krijgen om de felbegeerde prijs in ontvangst te mogen nemen.

Richard

"De afgelopen maanden hebben we allemaal wekelijks gemiddeld 40 uur (samen)gewerkt aan ons onderzoek. We werkten online samen via Facetime en Skype, waardoor het toch mogelijk was om dit onderzoek uit te voeren. Bij de start stond alles duidelijk op papier en hebben we meteen goede afspraken met elkaar gemaakt. We wisten elkaar daardoor altijd te vinden. Daarbij was de begeleiding vanuit school goud waard. Onze afstudeerbegeleider Jeannette Boiten was flexibel en innovatief en stelde de juiste vragen, zodat we zelf aan het denken werden gezet en weer verder konden."

Richard

Over het onderzoek

Met het afstudeeronderzoeksonderdeel Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF) hebben de vierdejaarsstudenten afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de optimalisatie van de interprofessionele communicatie in het professionele jeugdvoetbal.  

Jelmer & Richard

"Samenwerking wordt door een uitbreiding van de medische voorzieningen steeds belangrijker en hierbij mag goede communicatie niet ontbreken. Helaas worden op dit vlak nog regelmatig fouten gemaakt, waardoor er een toename is in het aantal en de ernst van de blessures in het professionele jeugdvoetbal. In ons onderzoek bieden we een aantal handige tools, die goed onderbouwd en praktisch toepasbaar zijn en daardoor voor verbetering kunnen zorgen."

Jelmer & Richard

Verschillen in communicatiemethoden leiden tot miscommunicatie met als gevolg dat het aantal blessures en de ernst ervan in het professionele jeugdvoetbal toeneemt. Door middel van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek onder professionals, trainers en verzorgers hebben de vier studenten in kaart gebracht op welke manier de interprofessionele communicatie in het professionele jeugdvoetbal verbeterd kan worden.

In hun onderzoek beschrijven zij een achttal processen, die hieraan kunnen bijdragen. Zo onderstrepen zij niet alleen het belang van het gezamenlijk onderwijzen en trainen van professionals, maar ook het opstellen van een gezamenlijk doel op te stellen en het maken van een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden.

De nominatie

De Jaco den Dekker afstudeerprijs is dé prijs voor het meest belangwekkende en fysiotherapeutisch relevante afstudeeronderzoek van afgelopen jaar en wordt uitgereikt voor het beste afstudeeronderzoek op het gebied van fysiotherapie.  

Jelmer

"Het is tof om te horen en zien dat ons onderzoek en de aanbevelingen nu al worden toegepast in de praktijk. Deze nominatie bevestigt voor ons opnieuw dat alle tijd en energie die we in het onderzoek hebben gestopt zeker niet voor niets is geweest."

Jelmer

Stemmen

Vanwege de coronamaatregelen hebben de studenten hun onderzoek onlangs voor de vakjury gepresenteerd via een video. De video en het juryoordeel zijn op website van het KNGF geplaatst. Hier kan iedereen de video bekijken en zijn stem uitbrengen. Afhankelijk van het aantal stemmen op de video zal het jurycijfer met 1,0, 0,5 of 0,2 punten verhoogd worden. Bij een gelijk eindcijfer weegt het juryoordeel het zwaarst. Stemmen kan tot en met 22 november.

Hogeschool Leiden Prijs

De Hogeschool Leiden Prijs is een prijs die bijzondere prestaties van studenten stimuleert en zichtbaar maakt waar zij toe in staat zijn. Iedere opleiding draagt één afstudeerwerk of beroepsproduct aan dat het beste aansluit bij het eindniveau van de betreffende opleiding. Jelmer, Richard, Bas en Frank  wonnen deze prijs voor de opleiding tot Fysiotherapeut. Wil je meer weten over hun ervaringen? Lees het verhaal