Hogeschool Leiden

Over

Thema

Programma Open Werkplaats

In de eerste Open Werkplaats zullen er onder andere vraagstukken worden ingebracht over de invoering van een onderwijscatalogus, over de vraag wat er nodig is om te zorgen dat mensen oude instrumenten en werkwijzen loslaten en vervangen door nieuwe en over de vraag wat er nodig is om mensen mee te krijgen bij veranderprocessen.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 1. Kennismaking
   
 2. Inbrengen vraagstukken
  We bespreken vraagstukken waar hogescholen tegen aan lopen ben selecteren vragen waar in de werkplaats aan gewerkt gaat worden.
   
 3. Reflecties op de vraagstukken 
  Zowel vanuit de deelnemers als vanuit het programma Goed Georganiseerde School wordt gereflecteerd op de ingediende vraagstukken. Welke inzichten kunnen we meegeven aan de deelnemers? Wat is nodig om een stap verder te zetten?
   
 4. Werken aan concrete vraagstukken
  We gaan in subgroepen werken aan concrete vraagstukken van hogescholen, gebruikmakend van de ervaringen en good practices van hogescholen en conclusies en inzichten uit de reflectieronde.
   
 5. Plenaire afronding
  Iedere hogeschool vertelt kort wat ze geleerd hebben tijdens dit werkplaats, waar ze aan gewerkt hebben en welke stappen ze gaan zetten in hun eigen instelling.