Hogeschool Leiden

Over

Thema

Over het programma Goed Georganiseerde School

Het programma Goed Georganiseerde School, een initiatief van Hogeschool Leiden, richt zich op onderzoek naar vraagstukken rond de innovatie en organisatie van het onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning daarbij. Vaak loopt onderwijsinnovatie vast in de uitvoering. Een belangrijke oorzaak is dat de perspectieven van het onderwijs en de onderwijsondersteuning onvoldoende of te laat op elkaar worden afgestemd.

Activiteiten

Met dit programma wil Hogeschool Leiden bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van onderwijsinnovaties. Daartoe worden vier typen activiteiten uitgevoerd:

  1. Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en kenmerken van de hogeschool (zoals het organisatiemodel, de sturing, het leiderschap, de processen en systemen in de bedrijfsvoering, de cultuur, de geschiedenis en de verhouding tussen de verschillende gemeenschappen binnen de hogeschool).
  2. Casestudies naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en de organisatie van het onderwijs, onder meer op het gebied van inzetplanning en roostering, de organisatie van flexibel onderwijs, de gevolgen van ´teams aan zet´ voor de ondersteuning en de gevolgen van de toenemende rol van informatie in de bedrijfsvoering voor onderwijsvernieuwing.
  3. Adviseren en begeleiden van projecten op hogescholen. 
  4. Faciliteren van het delen van good practices, ervaringen en lessen tussen hogescholen, mede naar aanleiding van de casestudies. In de open werkplaats komen deelnemers van verschillende hogescholen samen om kennis en ervaringen te delen, lessen en succesvoorwaarden te formuleren en te werken aan oplossingen voor concrete vraagstukken.

In het programma Goed Georganiseerde School participeren ongeveer 15 hogescholen, vooral als deelnemers aan de casestudies en de werkplaatsen. 

Terug naar informatie Open Werkplaats