De vlag van de hogeschool

Vacature: Docent/ Studiecoach Rolontwikkeling & Praktijkleren MANP (0,2 fte)

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt Docent/ Studiecoach Rolontwikkeling & Praktijkleren MANP (0,2 fte).

De functie

De docent valt onder de Onderwijsmanager MANP en verzorgt samen met de coördinatoren en docenten van het leergebied Rolontwikkeling & Praktijkleren het onderwijs en de toetsing van jaar 1 en jaar 2 van de theoretisch / klinische fase (binnen/buitenschools leren) van de Masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP). In samenwerking met het werkveld, de programmaleider en de collega coaches draag je bij aan de ontwikkeling van de functie van verpleegkundig specialist, onderwijsontwikkeling en -vernieuwing.

Werkzaamheden

  • Verzorgen van onderwijs op het gebied van rolontwikkeling & praktijkleren
  • Beoordelen van de theoretische en klinische fasen
  • Begeleiden en beoordelen van de opdrachten uitgewerkt in het portfolio
  • Bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling
  • Contact onderhouden en afstemming zoeken met het werkveld
  • Bijdrage leveren aan de leermeesterbijeenkomsten.

Functie-eisen

Je hebt de Masteropleiding MANP positief afgerond en hebt tenminste twee jaar werkervaring als Verpleegkundig Specialist.

Leren in en van de praktijk is een onmisbaar onderdeel van de opleiding. Daarom zoeken wij bij voorkeur een docent/ studiecoach met ervaring in het werkveld, kennis van didactiek en toetsing. Je bent communicatief sterk, enthousiast en innovatief. Bij voorkeur heb je ervaring als praktijkopleider. De werkzaamheden van een coach behelzen gemiddeld 8 uur per week. Er is echter sprake van piekbelasting, waardoor het in sommige periodes rustiger en in andere periodes drukker is. We zoeken daarom een coach met een flexibele instelling die van aanpakken weet.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.400 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Wij willen een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat hoe inclusiever we zijn, des te beter we van betekenis kunnen zijn als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die de Leidse regio rijk is weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool.

Faculteit/dienst

De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2550 studenten en 220 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en Advanced Nursing Practice. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie).

Masteropleiding ANP

De Masteropleiding Advanced Nursing Practice leidt op tot de functie en registratie van Verpleegkundig Specialist. Het is een duale opleiding waar ongeveer 100 studenten studeren.
Het onderwijs is verdeeld over drie leergebieden: Klinische Expertise (KE), Onderzoek & Innovatie (O&I) en Rolontwikkeling & Praktijkleren.
De opleiding heeft een vast team van 15 vaste docenten, een programmaleider, een management ondersteuner en de opleidingsmanager die in hoofdzaak tot taak hebben het onderwijs te ondersteunen, uit te voeren, te ontwikkelen en continue te verbeteren. Daarnaast wordt gewerkt met een team van gastdocenten uit de praktijk.

De opleiding bouwt aan een nieuw curriculum voor de verpleegkundig specialist van vandaag en morgen. Het curriculum wordt gebaseerd op het nieuwe landelijk vastgestelde Beroeps- en Opleidingsprofiel.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 4.715,81 en maximaal € 6.064,86 (schaal 12) bij een fulltime dienstverband, conform de cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor 0,4 fte voor bepaalde tijd. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de CAO-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabrina Roofthooft, onderwijsmanager MANP, roofthooft.s@hsleiden.nl.

U kunt uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae tot 27 juni aanstaande, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 8 juli 2022.

Vermeld a.u.b. in de titel van uw mail: ‘74/2022/GZ’, uw achternaam en voorletter(s)’.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de pagina Gedragsregels en Rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.