Hogeschool Leiden

Geschiedenis

Wij wortelen in het verleden, maar wij kijken naar de toekomst. Via onderwijs en toegepast onderzoek, met onze studenten, medewerkers en alumni, zijn wij via een breed netwerk verbonden met deze regio. Het fundament van Hogeschool Leiden is gelegd toen de Verpleegacademie Vronestein en de Academie voor Fysiotherapie met elkaar fuseerden. Op 1 februari 1985 betrokken beide instellingen het gebouw aan de Endegeesterwatering, dat hiervoor speciaal gebouwd was. Twee jaar later werd de nieuwe huisvesting uitgebreid met het zogenaamde BAZ-gebouw, dat onderdak bood aan de logopedie-opleiding.

Laboratoriumschool Rijnland

In het begin van de jaren negentig fuseerde een aantal hbo-instellingen, waaronder het Laboratorium Onderwijs Rijnland, de verpleegkundeopleiding, een sociale academie en enkele pabo’s tot de Leidse Hogeschool. Om verbinding te creëren tussen de diverse onderdelen werd het plan opgevat één locatie te bouwen voor de hogeschool midden in het BioScience Park, het Leidse kenniscluster op het gebied van ‘Life Sciences’. Dit gebouw werd in 1999 opgeleverd en bood destijds plaats aan bijna drieduizend studenten. De verschillende fusies en de ligging in het BioScience Park staan ook aan de oorsprong van de huidige profilering. De keuze voor onderwijs op het gebied van Jeugd, Gezondheidszorg en Life Sciences lag voor de hand kijkend naar de kracht van de regio en de oorsprong van de hogeschool. 

Hogeschool Leiden gebouw

Sinds 1999 is het aantal studenten dat lessen volgt bij onze hogeschool enorm toegenomen. Ook is enorm geïnvesteerd in de ontwikkeling van onderwijs, medewerkers, kwaliteitszorg, huisvesting, faciliteiten en ICT. Om die groei het hoofd te bieden werd in 2008 en 2009 gewerkt aan de uitbreiding van het gebouw aan de Zernikedreef.