Studenten Commerciële Economie aan de slag

Oriëntatiestage

Het doel van de oriëntatiestage is het kennis maken met; een organisatie, de diverse functies waarmee de stagiair aspirant professional zal moeten samenwerken en de taken van de HR adviseur.

De volgende competenties komen tijdens deze oriëntatiestage aan bod:

  • Informeren van medewerkers en management over interpretatie en toepassingsmogelijkheden van voorzieningen en regelingen op het gebied van P&O en arbeidsvoorwaarden.
  • Afstemmen van vraag en aanbod op de (interne / externe) arbeidsmarkt, het begeleiden van cliënten en het toepassen arbeidsmarktinstrumenten en wet- en regelgeving.
  • Ondersteunen van het management bij de planning van personeelsstromen, alsmede het zelfstandig toepassen van hrm instrumenten.
  • Bijdragen aan de verdere professionalisering van de beroepsuitoefening door het ontwikkelen van een eigen beroepshouding, de visie op het beroep en het netwerken.