Vrijeschool Pabo

Post-hbo opleiding Voortgezet Vrijeschool Onderwijs

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Doelgroep

Ben jij docent in het voortgezet onderwijs en (recent) werkzaam op een vrijeschool? Wil je je verdiepen in het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogie? Dan is deze post-hbo opleiding wellicht iets voor jou!

Deelnemers aan deze post-hbo hebben een lesbevoegdheid vanuit een 2 e-/ 1 e graads lerarenopleiding en zijn 1 tot 3 jaar werkzaam zijn in het voortgezet vrijeschool onderwijs. Je dient aangemeld te worden door de school (decaan). Er zal een intake gesprek plaatsvinden voor de zomervakantie, waarin leerafspraken worden gemaakt met de deelnemer en de school.

Doel

Het doel van deze post-hbo opleiding is om je te inspireren, zodat jij pedagogisch didactisch meesterschap kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs binnen  jouw vakgebied en team.
Aan het eind van de  opleiding kun je vanuit de menskunde en het leerplan je eigen onderwijs vormgeven.

Inhoud

Deze opleiding beslaat één studiejaar (16 bijeenkomsten).

Gedurende de opleiding, die sterk gericht is op de toepassing in de eigen praktijk, komen verschillende inhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan.
Aan het eind van de opleiding heb je de volgende doelen behaald:

  • Je kunt in een lessenreeks werken vanuit het leerprincipe: verwondering-interesse-verdieping-verzelfstandigen-verbreden. 
  • Je kunt in de voorbereiding van je lessen studeren/waarnemen, mediteren, herinneren zodanig inzetten dat intuïtie en inspiratie (imaginatie) kunnen ontstaan.
  • Je kunt het lesgeven als onderdeel van een holistische wereldbeschouwing zien, waarbij de werking van de nacht en het vergeten in de ontwikkeling van de kinderen serieus wordt genomen.
  • Je kunt de ontwikkeling van het kind van 12-21 jaar in ontwikkelingsperspectief zien en je kunt verschillende ontwikkelingsbeelden gebruiken (bijv. planetentypen, ik-ontwikkeling).
  • Je kunt de leerstof van jouw vakgebied koppelen aan de ontwikkeling van de leerlingen en hierin zelf keuzes maken voor leerstof-volgorde en verwerkingsmogelijkheden.
  • Je kent de ontwikkeling en oorsprong van vrijescholen en je hebt zicht op de internationale ontwikkeling hierin.
  • Je hebt kennis van het leerplan en verschillende (landelijke) varianten en je bent in staat om hier een nieuwe hedendaagse impuls aan te geven voor jouw vakgebied.
  • Je kunt verbinding leggen tussen bronnen van vrijeschoolpedagogie (o.a. Steiner) en moderne onderwijspedagogen (o.a. Biesta, nieuwe leren, sociaal-constructivisme). 

Rooster en locatie

Opleidingsdag: maandag
Tijdstip: 09.00-16.00 uur
Locatie: Utrecht, Cursus- en vergadercentrum Domstad
Rooster:

18 september 2017 5 maart 2018

25 en 26 september 2017 (tweedaagse)

19 maart 2018
9 oktober 2017 9 april 2018
30 oktober 2017 23 april 2018
13 november 2017 14 mei 2018
4 december 2017 4 juni 2018
15 januari 2018 18 juni 2018
 5 februari 2018 Diplomering in week 26 (25-29 juni)

Op maandag 25 en dinsdag 26 september is er een tweedaagse (eenmalig dus een dinsdag vrijhouden).

Inschrijven

Het inschrijfformulier vind je hier: INSCHRIJFFORMULIER.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:
100 uur contacttijd
180 uur zelfstudie, onderzoek, opdrachten en intervisie

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding zal gevalideerd worden door het beroepsregister voor leraren: registerleraar.nl.

Kosten

€2.400,- (incl. koffie/ thee, lunch en registratiekosten CPION, exclusief literatuur)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl