Hogeschool Leiden

Post-hbo opleiding Voortgezet Vrijeschoolonderwijs

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Doel

Het doel van deze post-hbo opleiding is om je te inspireren, zodat jij pedagogisch didactisch meesterschap kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs binnen  jouw vakgebied en team.
Aan het eind van de  opleiding kun je vanuit de menskunde en het leerplan je eigen onderwijs vormgeven en ben je in staat onderzoek te doen.

Doelgroep

Ben jij docent in het voortgezet onderwijs en werkzaam op een vrijeschool? Wil je je verdiepen in het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogie? Zijn er vraagstukken die je verder zou wilen onderzoeken, zodat je individueel en met je team verder kunt? Dan is deze post-hbo opleiding wellicht iets voor jou!

Deelnemers aan deze post-hbo hebben een lesbevoegdheid vanuit een 2e/ 1e graads lerarenopleiding en zijn 1 tot 3 jaar werkzaam zijn in het voortgezet vrijeschool onderwijs. Je dient aangemeld te worden door de school (decaan). Er zal een intakegesprek plaatsvinden, waarin eerdere leerafspraken worden besproken.

Inhoud

Deze opleiding beslaat één studiejaar.

Gedurende de opleiding, die sterk gericht is op de toepassing in de eigen praktijk, komen verschillende inhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan.
Aan het eind van de opleiding heb je de volgende doelen behaald:

  • Je kunt in een lessenreeks werken vanuit het leerprincipe: verwondering-interesse-verdieping-verzelfstandigen-verbreden. 
  • Je kunt in de voorbereiding van je lessen studeren/waarnemen, mediteren, herinneren zodanig inzetten dat intuïtie en inspiratie (imaginatie) kunnen ontstaan.
  • Je kunt het lesgeven als onderdeel van een holistische wereldbeschouwing zien, waarbij de werking van de nacht en het vergeten in de ontwikkeling van de kinderen serieus wordt genomen.
  • Je kunt de ontwikkeling van het kind van 12-21 jaar in ontwikkelingsperspectief zien en je kunt verschillende ontwikkelingsbeelden gebruiken (bijv. planetentypen, ik-ontwikkeling).
  • Je kunt de leerstof van jouw vakgebied koppelen aan de ontwikkeling van de leerlingen en hierin zelf keuzes maken voor leerstof-volgorde en verwerkingsmogelijkheden.
  • Je kent de ontwikkeling en oorsprong van vrijescholen en je hebt zicht op de internationale ontwikkeling hierin.
  • Je hebt kennis van het leerplan en verschillende (landelijke) varianten en je bent in staat om hier een nieuwe hedendaagse impuls aan te geven voor jouw vakgebied.
  • Je kunt verbinding leggen tussen bronnen van vrijeschoolpedagogie (o.a. Steiner) en moderne onderwijspedagogen (o.a. Biesta, nieuwe leren, sociaal-constructivisme). 
  • Je kunt een onderzoeksvraag formuleren, een praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren, analyseren en concrete aanbevelingen doen ter verbetering.

Rooster 2020-2021

09-09-2020 intakes
16-09-2020 bijeenkomst 01
23-09-2020 bijeenkomst 02
30-09-2020 bijeenkomst 03
28-10-2020 bijeenkomst 04
04-11-2020 bijeenkomst 05
25-11-2020 bijeenkomst 06
09-12-2020 bijeenkomst 07
06-01-2021 bijeenkomst 08
20-01-2021 bijeenkomst 09
03-02-2021 bijeenkomst10
03-03-2021 bijeenkomst 11
17-03-2021 bijeenkomst 12
31-03-2021 bijeenkomst 13
14-04-2021 bijeenkomst 14
19-05-2021 bijeenkomst 15
02-06-2021 afsluiting werkveld
23-06-2021 diplomering

Inschrijven

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier.

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Mail dan naar posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:
120 uur contacttijd
160 uur zelfstudie, leergemeenschappen, portfolio en praktijkopdrachten

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Kosten

€ 2.550,- (incl. diploma-/registratiekosten CPION)

Informatie

Heb je vragen? Neem contact met ons op via:
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl