Vrijeschool Pabo

Post-hbo opleiding Voortgezet Vrijeschool Onderwijs

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner

Informatiemiddag | woensdag 30 mei 2018 | 16.30 - 17.30 uur (aansluitend een borrel)

Op woensdag 30 mei 2018 van 16.30 - 17.30 uur organiseren wij een informatiemiddag over deze opleiding in Utrecht (10 minuten lopen van het station).

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan bij Daphne Da Ponte via posthbo.educatie@hsleiden.nl!

Doel

Het doel van deze post-hbo opleiding is om je te inspireren, zodat jij pedagogisch didactisch meesterschap kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs binnen  jouw vakgebied en team.
Aan het eind van de  opleiding kun je vanuit de menskunde en het leerplan je eigen onderwijs vormgeven.

Doelgroep

Ben jij docent in het voortgezet onderwijs en (recent) werkzaam op een vrijeschool? Wil je je verdiepen in het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogie? Dan is deze post-hbo opleiding wellicht iets voor jou!

Deelnemers aan deze post-hbo hebben een lesbevoegdheid vanuit een 2 e-/ 1 e graads lerarenopleiding en zijn 1 tot 3 jaar werkzaam zijn in het voortgezet vrijeschool onderwijs. Je dient aangemeld te worden door de school (decaan). Er zal een intake gesprek plaatsvinden voor de zomervakantie, waarin leerafspraken worden gemaakt met de deelnemer en de school.

Inhoud

Deze opleiding beslaat één studiejaar (16 bijeenkomsten).

Gedurende de opleiding, die sterk gericht is op de toepassing in de eigen praktijk, komen verschillende inhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan.
Aan het eind van de opleiding heb je de volgende doelen behaald:

  • Je kunt in een lessenreeks werken vanuit het leerprincipe: verwondering-interesse-verdieping-verzelfstandigen-verbreden. 
  • Je kunt in de voorbereiding van je lessen studeren/waarnemen, mediteren, herinneren zodanig inzetten dat intuïtie en inspiratie (imaginatie) kunnen ontstaan.
  • Je kunt het lesgeven als onderdeel van een holistische wereldbeschouwing zien, waarbij de werking van de nacht en het vergeten in de ontwikkeling van de kinderen serieus wordt genomen.
  • Je kunt de ontwikkeling van het kind van 12-21 jaar in ontwikkelingsperspectief zien en je kunt verschillende ontwikkelingsbeelden gebruiken (bijv. planetentypen, ik-ontwikkeling).
  • Je kunt de leerstof van jouw vakgebied koppelen aan de ontwikkeling van de leerlingen en hierin zelf keuzes maken voor leerstof-volgorde en verwerkingsmogelijkheden.
  • Je kent de ontwikkeling en oorsprong van vrijescholen en je hebt zicht op de internationale ontwikkeling hierin.
  • Je hebt kennis van het leerplan en verschillende (landelijke) varianten en je bent in staat om hier een nieuwe hedendaagse impuls aan te geven voor jouw vakgebied.
  • Je kunt verbinding leggen tussen bronnen van vrijeschoolpedagogie (o.a. Steiner) en moderne onderwijspedagogen (o.a. Biesta, nieuwe leren, sociaal-constructivisme). 

Rooster en locatie

Rooster schooljaar 2018-2019

WEEK
DATUM
DAG
THEMA
37
12-09-18
wo
Intake gesprekken
38
19-09-18
wo
Introductie VS Onderwijs en Algemene Menskunde
39
26-09-18
wo
Leerkring
40
03-10-18
wo
Algemene menskunde
41
10-10-18
wo
Leerkring
44
31-10-18
wo
Ontwikkelingspsychologie
45
07-11-18
wo
Leerkring
46
14-11-18
wo
Ontwikkelingspsychologie
47
21-11-18
wo
Leerkring
48
28-11-18
wo
Fenomenologie
49
05-12-18
wo
Leerkring
50
12-12-18
wo
Fenomenologie
51
19-12-18
wo
Leerkring
2
09-01-19
wo
Ontwerpen en reflecteren
3
16-01-19
wo
Leerkring
4
23-01-19
wo
Lesontwerp
5
30-01-19
wo
Leerkring
6
06-02-19
wo
Lesontwerp
7
13-02-19
wo
Leerkring
10
06-03-19
wo
Kunstzinnig docentschap
11
13-03-19
wo
Leerkring
12
20-03-19
wo
Begeleiden ontwikkelproces
13
27-03-19
wo
Leerkring
14
03-04-19
wo
Biografie
15
10-04-19
wo
Leerkring
16
17-04-19
wo
Biografie
20
15-05-19
wo
Leerkring
21
22-05-19
wo
Voorbereiding Afsluiting
22
29-05-19
wo
Afsluiting op de school
23
05-06-19
wo
Afsluiting met het werkveld
25
19-06-19
wo
Herkansingen
26
26-06-19
wo
Diplomering

Inschrijven

Inschrijven kan via dit digitale formulier: INSCHRIJFFORMULIER.
Let op, na inschrijving ontvang je direct een e-mail van ons. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via: posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:
120 uur contacttijd
160 uur zelfstudie, leergemeenschappen, portfolio en praktijkopdrachten

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding zal gevalideerd worden door het beroepsregister voor leraren: registerleraar.nl.

Kosten

€2.450,- (incl. koffie/ thee, lunch, één herkansingsmogelijkheid en registratiekosten CPION en excl. literatuur)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl