Leraar basisonderwijs kinderen

Teamtraining Wetenschap & Techniek

Ga je mee op ontdekkingsreis met de hele school?

“Waarom blijft een spin niet aan zijn web plakken?”, “Hoe maak je een boot waterdicht?”, “Waarom heten alle oma’s oma?”, “Waar blijft de zon overdag?”

Willen jullie vanuit de vragen van leerlingen leerzame onderwijsprojecten maken? Waarbij de leerlingen hun nieuwsgierigheid behouden en er opbrengstgericht gewerkt wordt met Wetenschap en Technologie?

Dan is deze teamtraining interessant! Want met het oog op het Techniekpact 2020 en de groeiende aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden, leer je bij deze training onderzoekend en ontwerpend leren bewust in te zetten. Aansluitend bij de unieke situatie op jullie school.

Doelgroep

Wij verzorgen een teamtraining W&T voor schoolteams in het primair onderwijs. De training gaat uit van een basisprogramma, dat wordt uitgebreid naar aanleiding van specifieke leervragen van de school. In overleg is meer maatwerk mogelijk, zoals extra dagdelen of co-teaching in de klas.

Inhoud

De teamtraining begint met een bijeenkomst voor het volledige schoolteam. Hierbij valt te denken aan een studiedag. Tijdens dit startmoment wordt met elkaar bepaald op welke manier de school onderzoekend en ontwerpend leren wil gaan inzetten. Vanuit school-specifieke doelstellingen, kansen en belemmeringen wordt de teamtraining voortgezet met een kern-leergemeenschap van 6 tot 12 enthousiaste voortrekkers uit de verschillende bouwen.

We werken met de kernleergemeenschap stap voor stap toe naar de geformuleerde doelen uit de eerste bijeenkomst. Hierbij maken we zelf gebruik van de principes van ontwerpend leren. In elke vervolgbijeenkomst worden nieuwe handvatten geboden om praktisch aan de slag te gaan met ontwerpend en onderzoekend leren.

De volgende basiskennis en leerkrachtvaardigheden zitten standaard in het traject:

  • Basiskennis Wetenschap & Technologie onderwijs
  • Verwondering wekken en nieuwsgierigheid stimuleren
  • Opbrengstgericht werken
  • Het belang van vragen stellen
  • Begeleiding van onderzoeks- en ontwerpprocessen
  • Mogelijkheden voor vakintegratie

In de periodes tussen de bijeenkomsten passen de deelnemers het geleerde toe, bv. bij het ontwerpen en/ of verrijken van een projectweek voor de hele school. Hierbij zal kennisoverdracht tussen de leergemeenschap en het gehele schoolteam plaatsvinden.

Opbrengsten

Na afronding van de training is het team in staat onderzoekend en ontwerpend onderwijs vorm te geven en te begeleiden. Hierbij wordt bewust aan leerresultaten gewerkt.

Duur en tijdsinvestering

De teamtraining beslaat 6 dagdelen, verspreid over een schooljaar. Van deze 6 dagdelen zijn er 2 dagdelen met het gehele schoolteam en 4 dagdelen met een leergemeenschap/ werkgroep van 6-12 personen. Daarnaast bedraagt de tijdsinvestering voor iedere leerkracht 20 uur per jaar, voor toepassing in de praktijk.

Data en locatie

De data waarop de teamtraining plaatsvindt wordt afgestemd met de schoolleider. De teamtraining wordt in principe op de eigen school verzorgd, eventueel (na overleg) op alternatieve locaties in Leiden.

Kosten

€ 8.450,-

Een deel van deze kosten kan worden bekostigd door een subsidieaanvraag in te dienen bij Expertisecentrum Wetenschap en Technologie Zuid-Holland (EWT).

Docenten

Deze teamtraining is een samenwerking tussen Ben Schippers (Stichting Technolab), Merel Sprong (Onderwijs met Stijl) en Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl