Spelende kleuter

Specialisatie Jonge kind

 • Opleiding
 • Jonge kind
 • Start 21-9-2022
 • Duur 10 maanden
 • Nederlandstalig

In het kort

Een kleuter staat spelend in de wereld. Spel heeft een belangrijke waarde voor het opgroeien van kinderen én voor het 'kind zijn' en vormt dan ook de basis van goed onderwijs aan kleuters. Wil je leren hoe je kleutergericht onderwijs kunt geven? Hoe taal daarin een belangrijke plek heeft? Hoe je de natuur kunt betrekken als krachtige leeromgeving? En wil je ook leren hoe je woorden kunt geven aan jouw visie op kleuteronderwijs? Dan is deze post-hbo opleiding iets voor jou!

Voor wie is deze post-hbo opleiding bedoeld?
De post-hbo opleiding Specialisatie Jonge kind richt zich op enthousiaste leerkrachten die werkzaam zijn in groep 1 en/of 2 in het (speciaal) basisonderwijs; leerkrachten die willen leren hoe je het kleuteronderwijs kindvolgend en spelgericht kan inrichten.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget vanuit het UWV.

STAP-budget

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat kinderen in de eerste jaren van hun ontwikkeling begeleiding krijgen van leerkrachten die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. Leerkrachtvaardigheden, zoals het kunnen inzetten van didactische impulsen om het spel van het kind te verbreden en te verdiepen, zijn hierbij noodzakelijk.

Als Specialist Jonge Kind ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven. Dit doe je vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je weet hoe je de ontwikkelingen van het jonge kind kunt observeren en kunt zien wat hij nodig heeft. Ook maak je, op grond van deze signalering, een kindgerichte themaplanner. Hierbij heb je oog voor de eigen pedagogisch didactische aanpak van het jonge kind. Je werkt gedurende de opleiding aan een verdiepingsopdracht. Welke verandering zou je teweeg willen brengen in jouw onderwijspraktijk?

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Programma

Tijdens de post-hbo opleiding Jonge Kind Specialist wisselen theorie en praktijk elkaar af. Je leert veel van de docent, van de materialen die worden aangereikt, maar zeker ook van de andere deelnemers. Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Wat je leert tijdens de opleiding kan je meteen in praktijk brengen in jouw eigen school. 

Er staan verschillende onderwerpen op het programma. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het inzetten van een themaplanner
 • spel zien en van daaruit tot handelen komen
 • de inrichting van het lokaal en het belang van rijke spelhoeken
 • het tijd maken voor en het organiseren van spelbegeleiding
 • de bijzondere relatie van kleuters met natuur zien, wat het hen geeft en hoe het hen vormt (buitenspel)
 • het kind begeleiden in het verkennen van de wereld, waardoor een kind concepten opbouwt die de basis vormen voor de taal- en denkontwikkeling (taal en lijfelijkheid)
 • het lijf inzetten bij het ontwikkelen van het klankbewustzijn en vormbewustzijn (geletterdheid)
 • omgaan met uitdagend gedrag

Ook is er tijdens deze post-hbo opleiding ruimte voor specifieke leervragen uit je eigen werkomgeving.

Het leren van en met elkaar en toepassing in de eigen organisatie zijn belangrijke uitgangspunten binnen de opleiding. Tijdens het opleidingsgprogramma werk je daarom samen in leerteams en geef je elkaar feedback tijdens de intervisie.    

Verdieping en kennisuitwisseling

Elk leerteam maakt een keuze uit een thema voor onderzoek en verdieping op de eigen school, bijvoorbeeld:

 • Spelontwikkeling
 • De buitenruimte als onderwijsruimte
 • Sociale media en kleuters
 • Creativiteit/muziek
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
 • Wereldoriëntatie

De uitkomsten van de onderzoeken worden verwerkt in een verdiepingsopdracht en geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Intake en portfolio

De intake van de post-hbo opleiding tot Specialist Jonge Kind bestaat uit een voorbereiding, een gesprek en een reflectie achteraf. Het doel van de intake is om in te zoomen op je eigen schoolsituatie en jouw ontwikkeling. De informatie uit de intake vormt een eerste aanzet tot het portfolio, dat je tijdens de opleiding aanlegt.

Lerend netwerk
Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht kan realiseren en werk je met nog meer plezier en effectiviteit met kleuters.

Durven het huidige kleuteronderwijs onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen in samenwerking met anderen is een belangrijk onderdeel van deze post-hbo opleiding.

De post-hbo opleiding Specialisatie Jonge kind van Centrum onderwijs & innovatie Leiden wordt komend schooljaar verzorgd door Marieke van Ierschot. Marieke heeft veel ervaring als docent kleuterpedagogiek bij de Pabo van Hogeschool Leiden en is onderzoeker bij het lectoraat 'Natuur & Ontwikkeling Kind'

Inschrijven

De eerstvolgende Post-hbo opleiding Specialisatie Jonge kind gaat van start op 21 september 2022. Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je in

Let op: na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem contact met ons op via posthbo.educatie@hsleiden.nl. Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de post-hbo opleiding Specialisatie Jonge kind? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Studie-investering: de opleiding duurt 1 studiejaar, circa 10 maanden. De studie-investering is circa 350 uur, bestaande uit 55 uur contacttijd en 290 uur zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten.

Rooster: de opleiding start op 21-9-2022. De lesdagen vinden afwisselend op dinsdag en woensdag plaats.  Download hier het rooster.

Kosten: de kosten voor deze post-hbo opleiding bedragen in het studiejaar 2022-2023: €2.475,- (excl. literatuur).
Deze cursus komt in aanmerking voor het STAP-budget vanuit het UWV. Meer weten? Bekijk de informatie op de pagina STAP-budget opleidingen voor professionals.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.