Hogeschool Leiden

Beroepsrollen en competenties

Tijdens de cursus worden een aantal beroepsrollen en (deel)competenties ontwikkeld. 

Beroepsrol: Hulpverlener

Competentie: Diagnostisch + Therapeutische handelen

Deelcompetenties nascholing oncorevalidatie:

 • Het voeren van een intakegesprek / screening voor laag complexe kanker survivors (al dan niet in een multidisciplinair team.

 • Het ordenen, bewerken en interpreteren van deze verzamelde gegevens.
 • Het zelfstandig en doeltreffend behandelen van laag complexe kanker survivors.
 • Het herkennen van prioriteiten in laag complexe kanker survivors.
 • Het zichzelf stellen van relevante vragen waarvan de antwoorden nodig zijn voor het behandelen van laag complexe kanker survivors.
 • Het formuleren van vragen aan deskundigen en collegae.
 • Het vertalen van 'best evidence' van specialistische kennis naar de individuele patiënt ter onderbouwing van de diagnose en de behandeling.
 • Het toetsen van de eigen beroepsuitoefening aan eigen beroepsuitoefening aan richtlijnen en criteria die vanuit de beroepsorganisaties en belangenorganisaties zijn opgesteld.

Resultaten
De hulpverlener kan de onderstaande diensten of producten realiseren bij laag complexe kanker survivors:

 • Intake / screening bij directe toegankelijkheid fysiotherapie, fysiotherapeutisch / oefentherapeutisch onderzoek.
 • Fysiotherapeutische / oefentherapeutische behandeldoelen en behandelplan opzetten.
 • Advies aan patiënt, in geval van toepassing multidisciplinair team en aan een verwijzend arts.
 • Correspondentie (en verantwoording)naar derden.
 • Behandeling
 • Voortgangsdossier patiënt (registratie)

Naar de startpagina van Oncorevalidatie