Hogeschool Leiden

Markers en panels in de diagnostiek van tumoren

Deze cursus is vol. Bij interesse voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen via cbd@hsleiden.nl

Deze cursus is bedoeld voor analisten die werkzaam zijn in de diagnostiek en meer willen weten van de achtergronden en toepassing van markers en panels in de classificatie, prognose en therapie van tumoren.

In deze cursus worden de achtergronden en microscopische beelden van veelgebruikte markers (bijvoorbeeld cytokeratines, desmine, vimentine, diverse CD markers, diverse receptoren, bcl2, bcl6 en S100) besproken aan de hand van representatieve voorbeelden uit de kliniek. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan lymfomen, prostaat-, mamma-, long- en coloncarcinomen en metastasen van onbekende herkomst. Tevens wordt ingegaan op markers die gerelateerd zijn aan therapie (steroïdreceptoren, Her2neu, CD117).

Om het belang en de toepassing van de markers te kunnen plaatsen, komen ook de pathogenese, etiologie, epidemiologie en biologische aspecten van tumoren aan bod.

Tijdens de praktijklessen bekijkt en beoordeelt u microscopische preparaten van veelgebruikte markers. De verworven kennis wordt vervolgens toegepast en verdiept in bijbehorende casussen die door drs. W.C.E. den Hartog (patholoog) aan de twintigkopsmicroscoop worden besproken.

Keywords: CBD, cursus, laboratoriumtechniek, pathologie, diagnostiek, markers, panels, immuunhistochemische kleuring, tumor, maligniteit, classificatie tumoren, cytokeratine, desmine, vimentine, actine, CD markers, ER, PR, Her2neu, CD117, p63, p40, AMACR, PSA, PSAP, Ecadherine, GCDFP, CDX2, CEA, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, TTF1, synaptofysine, chromogranine, bcl2, bcl6, S100, microscopie, casus.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • de basisprincipes van de pathogenese, etiologie, epidemiologie en biologische aspecten van tumoren.
  • hoe markers en panels worden toegepast in de classificatie, prognose en therapie van primaire tumoren en metastasen.
  • welke markers worden gebruikt om tumoren in te delen in hoofdgroepen, en waarom juist deze markers hier geschikt voor zijn.
  • welke markers essentieel zijn in de diagnostiek van lymfomen, prostaat-, mamma-, long- en coloncarcinomen.
  • de kenmerken en eigenschappen van predicatieve / therapie gerelateerde en prognostische markers.
  • de betekenis en het belang van de begrippen diagnostische sensitiviteit en specificiteit, en hoe u de diagnostische sensitiviteit en specificiteit van een marker op kan zoeken.
  • de inkleuring van een aantal veelgebruikte markers bij lymfomen, en bij prostaat-, mamma-, long- en coloncarcinomen te beoordelen in controle coupes en coupes van tumoren.

Programma
Programma markers&panels ( pdf, 102 KB )

Doelgroep
MLO- en HLO-analisten die de immunohistochemische kleuringen uitvoeren op pathologie laboratoria.

Cursusinformatie
De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met dhr. L.J.C.M. van den Broek en dhr. Prof. dr. V.T.H.B.M. Smit (patholoog) van de afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. De casusbesprekingen worden verzorgd door drs. W.C.E. den Hartog (patholoog).

Cursusniveau
hbo

Cursusdata
10 en 24 april, 15 en 29 mei en 12 juni 2018

Lestijden
9.30 - 15.00 uur

Omvang
20 uur theorie, 10 uur praktijk microscopie en casussen

Accreditatie
Accreditatie is bij de NVML aangevraagd en toegekend (35 UEC)

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven
vóór 27 februari 2018.
De cursus is vol. Bij interesse kunt u contact met ons opnemen via cbd@hsleiden.nl

Cursusprijs
€ 1.895,- (bij inschrijving vóór 20 januari 2018 € 1.730,-)

 

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor u verzorgen. Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743/753 of via cbd@hsleiden.nl

Terug naar Pathologie en Histotechnologie