Leraar basisonderwijs kinderen

Opleiding Coördinator VVTO

Heb je affiniteit met internationalisering en Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO)? Wil je een coördinerende rol op je nemen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het VVTO op jouw school? Dan is de opleiding Coördinator VVTO iets voor jou!

Doelgroep

De opleiding Coördinator VVTO is bedoeld voor leerkrachten die al een aantal jaar ervaring hebben in het basisonderwijs, die plezier hebben in internationalisering en Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO) en waarvan de schoolleiding en het team willen dat jij gaat functioneren als coördinator VVTO. Het is belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de opleiding activiteiten in jouw eigen school uit te voeren die horen bij de (toekomstige) taak als coördinator VVTO en dat de directie hiervoor ruimte geeft.

Wanneer jouw eigen taalvaardigheid Engels en didactische vaardigheden VVTO nog verdere ontwikkeling behoeven, dan adviseren we je om tevens deel te nemen aan de training Engels in het basisonderwijs.

Inhoud

VVTO-beleid is de rode draad door de hele opleiding. Tijdens de opleiding ontwikkel je een VVTO-beleid voor jouw school, vanuit een door het team gedragen visie op (VVTO)onderwijs.  Dit beleid is gericht op alle activiteiten binnen de school waarbij VVTO een rol speelt en omvat een lange-termijn plan voor ontwikkeling. In je rol als coördinator VVTO is het is van belang dat je mag oefenen met taken zoals het coachen en ondersteunen van collega’s.

In deze opleiding staan de VVTO-competenties centraal zoals vastgesteld door Nuffic, vanuit de verschillende rollen van de coördinator VVTO, namelijk de rol van vraagbaak, kwaliteitsbewaker, coach en begeleider.  

Aan het eind van de opleiding heb je kennis van de inhoud en de didactiek van het VVTO, kun je jouw collega’s op dit gebied enthousiasmeren, coachen en begeleiden en kun je een centrale rol vervullen bij de te nemen stappen op weg naar de Landelijke standaard (kwaliteitskeurmerk) en het bewaken en borgen van de kwaliteit.

Studie-investering

De totale studie-investering bedraagt circa 97,5 uur, bestaande uit 12,5 uur contacttijd en 85 uur zelfstudie en het maken van een beleidsplan voor de eigen praktijk.

Data en inschrijving

Deze cursus start op 25 januari 2021. Het rooster is als volgt:

Tijdstip: 18:00 - 20:00
25-01-2021
08-03-2021
12-04-2021
17-05-2021
07-06-2021

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier.

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Mail dan naar posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Locatie

Hogeschool Leiden

Certificaat

Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

Kosten

€ 820,- (incl. koffie/ thee, één herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur)

Nuffic verstrekt subsidies voor internationalisering in het primair onderwijs. Op de website van Nuffic vind je hierover meer informatie.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl