HBO Rechten studenten

Recht in het dagelijks leven

Ook in het dagelijks leven speelt jouw toekomstige vakgebied 'recht', volgens docent Vincent Jongste, een belangrijke rol.

Recht in het dagelijks leven

Docent Vincent Jongste.

Na het afronden van je vooropleiding geniet je nu vast van een welverdiende vakantie. Wellicht dat je deze zomer nog een vakantiebaan hebt of aanneemt. Zelfs in dit soort kwesties speelt jouw toekomstige vakgebied 'recht', volgens docent Vincent Jongste, een belangrijke rol.

Wist je dat veel werkgevers vakantiewerk niet uitbetalen volgens het minimumloon? De wet geeft aan dat je, ook als jongere, recht hebt op een minimumloon. Als 17-jarige heb je recht op minimaal E. 3,40 per uur en als 18-jarige op E. 3,90 per uur. Verder heeft de wetgever bepaald dat je als jongere bepaalde soort gevaarlijke werkzaamheden niet mag verrichten. Meer informatie over de rechten van jongeren bij vakantiewerk vind je op de   website van de Rijksoverheid. Doe er je voordeel mee.