Expertisecentrum Jeugd

Expertisecentrum Jeugd

Bijzonder gewoon

Het Expertisecentrum Jeugd ontwikkelt kennis om te begrijpen wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. Het gaat om kwetsbare jongeren die ‘bijzonder’ zijn en zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van wat we als ‘gewoon’ ervaren. Thuis wonen, naar school, spelen met vrienden en vriendinnen. En soms, wanneer het echt niet gaat is er een ‘bijzondere’ omgeving nodig.  Maar het blijven ook ‘gewoon’ jonge mensen of kinderen. Het eerste uitgangspunt van het Expertisecentrum Jeugd is dan ook om het algemeen menselijke centraal te stellen. Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon. Ondanks een unieke persoonsgeschiedenis, specifieke gezinsproblemen en fysieke of psychologische beperkingen gaat het altijd om jonge mensen die gezien willen worden, erbij willen horen en ertoe willen doen. Net als iedereen willen zij uiteindelijk ‘belangrijk’ – goed genoeg – gevonden worden door iemand en in het bijzonder door zichzelf.

Gewoon bijzonder

Het Expertisecentrum Jeugd ontwikkelt kennis om te begrijpen wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. Het gaat om ‘gewone’ kinderen en jongeren die altijd bijzonder zijn. Bijzonder in de zin van ‘eigen’ met unieke eigenschappen en kwaliteiten die een potentiële bijdrage in zich dragen voor de gemeenschap. Dat vraagt om onderwijs en hulpverlening dat ‘passend’ is en ruimte biedt voor het ontluiken en versterken van de eigenheid van elk kind en elke jongere. En wanneer het lukt om de bijzondere kwaliteiten van elk jong mens te zien en te stimuleren leveren we een belangrijke bijdrage aan inclusie. Het tweede uitgangspunt van het Expertisecentrum Jeugd is dat elke jongere unieke talenten heeft die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Wie werkt

In hoeverre leerkrachten, hulp- en dienstverleners een (kwetsbare) jongere succesvol kunnen bijstaan bij ontwikkeling, het nemen van hindernissen of het herstellen van reeds geleden schade, hangt sterk af van de beleving van de omgang met elkaar binnen een ongelijke verhouding. Eerst moet sprake zijn van vertrouwen voordat men kan bouwen. Het derde uitgangspunt van het Expertisecentrum Jeugd is om het principe van ‘what works’ (gebaseerd op ‘evidence based’ praktijkonderzoek) meer gelijk te schakelen aan het principe van ‘who works’ (normatieve professionalisering). Eerst contact en dan interactie in de betekenis van aanpassen en invloed uitoefenen. 

Invloed hebben

Ten vierde is het zaak dat jongeren zoveel mogelijk beleven dat zij van betekenis zijn en invloed hebben op het eigen leven. Zij moeten immers zelf betekenis leren geven aan het leven in relatie tot de sociale en fysieke wereld om hen heen. Dit houdt in dat zij zich bewust zijn van hun mogelijkheden en eventuele beperkingen zonder dat dit de waarde en waardigheid van hun leven hoeft aan te tasten. Dat hoort bij steeds werken aan een inclusieve samenleving.