Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden en partners ondertekenen Verklaring Studentenwelzijn

7 april 2022 - Afgelopen dinsdag ondertekenden Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, de gemeente, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en het Studieverenigingen Overleg Platform (SToP) de zogenoemde Verklaring Studentenwelzijn.

V.l.n.r. Helen Queis (PKvV), Anna Easton, (SToP), Angelien Sanderman (Hogeschool Leiden), Paul Dirkse (gemeente Leiden) en Jeroen ’t Hart, (Universiteit Leiden) - Foto: Simone Both
V.l.n.r. Helen Queis (PKvV), Anna Easton, (SToP), Angelien Sanderman (Hogeschool Leiden), Paul Dirkse (gemeente Leiden) en Jeroen ’t Hart, (Universiteit Leiden) - Foto: Simone Both

Samen gaan zij zich inspannen om het welzijn van Leidse studenten te verbeteren. De vijf betrokken partners werken in verschillende samenstellingen al langere tijd met elkaar, zoals binnen Leiden Kennisstad. Nu vinden zij dat het tijd is om het welzijn van studenten meer gezamenlijke aandacht te geven. Hun welzijn, in de breedste zin van het woord, staat namelijk onder druk en zou zelfs zijn verslechterd. Belangrijke factoren hierbij zijn de ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de veranderende maatschappij, de rol van sociale media en de impact van corona.

Oplossen problemen en knelpunten 

De partijen willen deze negatieve trend doorbreken en het welzijn van studenten over de hele linie bevorderen. Hierbij is aandacht voor zowel het oplossen van problemen en knelpunten, als voor preventie. Door samen op te trekken kunnen ervaringen worden uitgewisseld en best practices met elkaar gedeeld. 

Bij de aanpak wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende vier thema’s: 

Sociale veiligheid

Het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en aandacht voor pesten, consent, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, groepsdruk, diversiteit en inclusie. 

Gezonde leefstijl

Genoeg bewegen, gezond eten, voldoende slapen en persoonlijke hygiëne dragen sterk bij aan het (mentale) welzijn. Overmatig alcoholgebruik en middelengebruik kunnen daar juist afbreuk aan doen. 

Aanpakken van stressoren

Ervaren prestatiedruk in het onderwijs, verbeteren van het hulpaanbod rond schulden en psychische klachten en huisvesting beter laten aansluiten op de wensen van studenten. 

Bewustzijn

Een voorwaarde om bovenstaande problemen aan te pakken is het zien van problemen en obstakels en daarover in gesprek gaan en blijven met studenten. Vervolgens waar nodig doorverwijzen naar zorgprofessionals. In de komende maanden wordt er gewerkt aan een eerste versie van een actieplan, waarmee de partners vervolgens aan de slag kunnen.