Hogeschool Leiden

Over

Thema

Studenten Hogeschool Leiden bovengemiddeld tevreden over opleiding en docenten

23 juni 2021 - Hogeschool Leiden scoort dit studiejaar goed bij haar eigen studenten. Op vlakken als studie-inhoud, kwaliteit van de docenten en toekomstperspectief ligt de waardering boven het landelijk gemiddelde.

Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die vandaag openbaar wordt gemaakt. Met de enquête, waar ruim 330.000 studenten aan hebben meegedaan, wordt een gedetailleerd beeld geschetst van de waardering voor de universiteiten en hogescholen in Nederland. De cijfers in dit bericht zijn gegeven door voltijd hbo-studenten.

Joeri van den Steenhoven | lid CvB, Hogeschool Leiden

"Ik ben trots dat onze eigen hogeschool op tal van vlakken bovengemiddeld goed gescoord heeft."

Joeri van den Steenhoven | lid CvB, Hogeschool Leiden

De waardering is 'breed'

De studenten van Hogeschool Leiden zijn duidelijk tevreden, zo blijkt uit de NSE. De waardering is bovendien ‘breed’ te noemen, want de score van de hogeschool ligt op bijna alle fronten boven het landelijk gemiddelde. De studenten konden tal van zaken beoordelen met een cijfer tussen de 1 en 5, waarbij 5 de meest positieve beoordeling was.

Beoordeling opleiding, docenten en beroepsloopbaan

Studenten van Hogeschool Leiden waarderen hun opleiding met een 3,73. Landelijk ligt dit gemiddelde op 3,65. De inhoud van de opleiding wordt gewaardeerd met een 3,84, wat flink hoger is dan de landelijke 3,75. De docenten van Hogeschool Leiden krijgen de beoordeling 3,80 tegenover een landelijk gemiddelde van 3,73. En voorbereiding op de beroepsloopbaan scoort een 3,62; landelijk ligt dit cijfer op 3,55.

Bijzonder jaar

De jaarlijkse NSE wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 en werd in de periode van 18 januari t/m 14 maart 2021 afgenomen. Er is dit jaar met een nieuwe vragenlijst gewerkt die door vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, studentenbonden en Stichting Studiekeuze123 is ontwikkeld. Daarnaast was het natuurlijk ook een bijzonder jaar vanwege corona. Onderwijsinstellingen waren gesloten en veel onderwijs werd op afstand gegeven.

Hoge algemene waardering

Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, is tevreden met deze uitkomsten. "In de eerste plaats is het mooi om te zien dat Nederlandse studenten tevreden zijn over het onderwijs in ons land. Daarnaast ben ik natuurlijk trots dat onze eigen hogeschool op tal van vlakken bovengemiddeld goed gescoord heeft. Niet alleen de algemene waardering ligt hoog, maar belangrijke zaken als de kwaliteit van onze docenten en voorbereiding op de arbeidsmarkt krijgen mooie cijfers. Het toont aan dat studenten ons onderwijs ook in deze lastige tijden waarderen. Dat is misschien nog wel het mooiste resultaat."

Factsheet downloaden

Bekijk de factsheet uitkomsten van de NSE 2021 - Hogeschool Leiden ( pdf, 89 KB ).