Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal ondertekend

19 april 2021 - Op maandag 19 april hebben maar liefst 40 Leidse partijen – waaronder Hogeschool Leiden - tijdens een online-bijeenkomst het preventieakkoord ‘Leiden Gezond en Vitaal’ ondertekend.

De deelnemers spreken met dit akkoord af om zich gezamenlijk in te zetten voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de stad.  

Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn Marleen Damen licht het akkoord toe: “We werken aan een stad waar kinderen gezond kunnen opgroeien, jongeren en volwassenen gezond kunnen leven en ouderen lang vitaal kunnen blijven. Met het Leids preventieakkoord gaan we samen aan de slag om dit doel te realiseren: welzijnspartijen, maatschappelijke organisaties, sport- en beweegaanbieders, natuurverenigingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, kennisinstellingen, bedrijven, gemeente én inwoners van de wijken. Met elkaar bouwen we bestaande initiatieven verder uit, starten we nieuwe projecten op en intensiveren en verbreden we bestaande samenwerkingen.”  

Foto digitale ondertekening

Ambities

In het Leids preventieakkoord staan vier ambities centraal:  

  • partners werken samen en betrekken inwoners; 
  • inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht; 
  • Leidse jeugd groeit rookvrij op; 
  • inwoners van Leiden zijn mentaal gezond. 

Deze ambities zijn in het akkoord uitgewerkt in concrete ideeën en acties voor verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Leiden. De focus ligt nu allereerst op de wijken Leiden-Noord en Leiden-Zuidwest, waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsproblemen. De ervaringen die in deze wijken worden opgedaan, kunnen vervolgens worden gebruikt in andere delen van de stad.