Buitenkant Hogeschool Leiden

Over

Thema

Oorlog in Oekraïne: hulp bieden én krijgen

8 maart 2022 - De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Met ongeloof en ontzetting volgt iedereen het nieuws, en ook binnen de hogeschool zijn er vragen over de gevolgen die dit voor ons heeft.

Wij monitoren de situatie en informeren jullie hier over de hulp en informatie die wij onze studenten en medewerkers kunnen bieden.

Steun voor studenten en medewerkers uit Oekraïne, Rusland en Belarusland

Hogeschool Leiden heeft enkele studenten met de Oekraïense, Russische of Belarussische nationaliteit, die vaak al wel lange tijd in Nederland wonen en studeren. Als hogeschool bieden we hulp aan studenten en medewerkers die als gevolg van de oorlog in (acute) problemen komen, of als zij advies of ondersteuning nodig hebben. Neem contact op met je SLB’er, decaan of leidinggevende als je hier behoefte aan hebt.

Samenwerking met Russische en Belarussische kennisinstellingen opgeschort

De Vereniging Hogescholen heeft besloten om samenwerkingsprojecten met kennisinstellingen uit Rusland en Belarus tot nader order te bevriezen. Hiermee geven zij gehoor aan de oproep van de minister van OCW. Hogeschool Leiden heeft op dit moment overigens geen projecten met kennisinstellingen uit deze twee landen.

Hulpacties en donaties

Vanuit alle hoeken van de samenleving zijn acties op touw gezet om de slachtoffers van oorlogsgeweld en de groeiende vluchtelingenstromen een helpende hand te bieden. Wij krijgen berichten dat ook studenten en medewerkers van onze hogeschool graag iets willen doen. Je kunt via Giro 555 natuurlijk direct doneren. Bij de landelijke actiedag van 7 maart is daar al €106 miljoen opgehaald, maar je kunt nog steeds bijdragen. En dat is hard nodig. Er zijn ook lokale acties en daarvan zullen er vast nog meer komen. Zo werken de Nederlandse kennisinstellingen samen om te kijken hoe Oekraïense studenten, docenten en onderzoekers die hun land ontvluchten een veilige plek kan worden geboden.

Digitale veiligheid

De oorlog in Oekraïne kan mogelijk leiden tot digitale aanvallen, ook in Nederland. Veilig digitaal studenten en werken is dan extra belangrijk. We werken nauw samen met andere kennisinstellingen en de overheid om de situatie te volgen en onze cyberveiligheid te waarborgen. We vragen iedereen alert te zijn en te blijven op incidenten.

We zullen je op deze plek op de hoogte blijven houden van verdere ontwikkelingen.