Bio Science Park Leiden

Over

Thema

Miljoenensubsidie voor Biotech Booster van Hogeschool Leiden en partners

14 april 2022 - Groeifondsvoorstel Biotech Booster, waar Hogeschool Leiden een van de partners van is, krijgt €250 miljoen subsidie. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet.

Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan om de maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie te versterken. Dat moet leiden tot meer succesvolle start ups, meer innovatieve producten en een sterkere positie van Nederland over volle breedte van biotechnologie.

Over Biotech Booster 

Biotech Booster is een unieke publiek-private coalitie die bestaat uit de Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, onderzoeksinstituut TNO, HollandBIO (als belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector) en de toonaangevende biotechnologiebedrijven DSM en Janssen. 

Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken. Voorbeelden zijn biosensoren die helpen ziektes op te sporen, gewassen die bestand zijn tegen klimaatverandering en algen die we als biobrandstof kunnen inzetten. Biotech Booster voegt naar verwachting in de komende negen jaar 440 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie. Dit loopt op tot ruim 10 miljard euro in 2050.

Kennis en expertise 

Voor Hogeschool Leiden betekent dit een impuls voor het praktijkgericht onderzoek van het Leiden Centre for Applied Bioscience. Door de deelname in Biotech Booster kunnen we met biotechnologie-bedrijven samen werken aan innovatie, maar vooral ook stimuleren dat ons praktijkgericht onderzoek resulteert in nieuwe bedrijvigheid. Bijvoorbeeld omdat studenten en medewerkers op basis van onderzoek nieuwe start-ups beginnen, of omdat we bestaande mkb-bedrijven kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Hogeschool Leiden is biotechnologiebedrijf Janssen dan ook een van de initiatiefnemers van Biotech Booster. 

Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur en namens alle hogescholen lid van het bestuur van Biotech Booster, is blij met het besluit van het kabinet. "Nederland moet een wereldwijde hotspot van biotech innovatie worden. Dankzij het toekennen van deze subsidie kunnen wij en onze partners de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van biotechnologie verder versterken. Nederlandse consumenten, patiënten en burgers zullen hier op termijn optimaal van profiteren. Biotech Booster geeft een forse stimulans aan de verdere groei en ontwikkeling van het Leiden BioScience Park als hart van de Nederlandse biotechnologie. Voor Hogeschool Leiden is Biotech Booster bovendien een uitgelezen kans om onze kennis en expertise op het gebied van praktijkgericht onderzoek in te zetten en verder uit te breiden."

Volgende stappen 

De komende periode gaan de betrokken partijen binnen Biotech Booster aan de slag met de volgende stappen. Zo wordt de organisatie van Biotech Booster verder opgezet en gaan de betrokken partijen goede afspraken maken over onderwerpen als intellectueel eigendom, bemensing en de verdeling van mogelijke baten. Daarna kan het programma snel van start. 

Vijftig veelbelovende ideeën per jaar starten in één van de verschillende zwaartepunten in het Nederlandse biotech ecosysteem. Per jaar worden vijf daarvan opgewerkt naar een investeerbaar eindresultaat.

Meer projecten tweede ronde Nationaal Groeifonds goedgekeurd 

Naast Biotech Booster zijn nog enkele andere subsidies toegekend voor Nationaal Groeifonds-projecten waar Hogeschool Leiden bij betrokken is. Binnen de pijler Kennisontwikkeling gaat het om het voorstellen 'Opschalen van pps'en in het beroepsonderwijs' met als doel het mkb meer te laten profiteren van de kennis en expertise van publiek-private samenwerkingen in het onderwijs, de 'LLO-katalysator' waarin hogescholen en universiteiten gezamenlijk hun aanbod voor leven lang ontwikkelen gaan ontwikkelen en ontsluiten, en een project ‘Digitalisering van het onderwijs’ waar onder andere hogescholen betrokken zijn. Hogeschool Leiden is direct of indirect bij al deze voorstellen betrokken.