Hogeschool Leiden

Over

Thema

Life sciences-talenten gevraagd: Hogeschool Leiden en Johnson & Johnson trekken gezamenlijk op

7 december 2023 - Hogeschool Leiden en Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, ondertekenden gisteren een samenwerkingsovereenkomst, omdat hbo-professionals in de toekomst hard nodig zijn in de snelgroeiende life sciences-industrie.

Sinds de coronapandemie staat de life sciences-industrie volop in de belangstelling. Het is een van de snelst groeiende sectoren in Nederland, met zo’n 2.500 bedrijven. Maar om te kunnen groeien is nieuw talent nodig. Terwijl uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de managers en hr-afdelingen binnen de life sciences een tekort aan talent als hun allergrootste uitdaging ziet. Hogeschool Leiden en Johnson & Johnson, moederbedrijf van Janssen, bundelen daarom hun krachten om gezamenlijk nog meer hbo-studenten, met de juiste kennis op zak, klaar te stomen voor een life sciences-carrière.

Op de campus van de Leidse hogeschool ondertekenden Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur, en Michel van Agthoven, hoofd van Johnson & Johnson Campus Nederland, gisteren een samenwerkingsovereenkomst. Het gezondheidszorgbedrijf is onlosmakelijk verbonden met de stad Leiden en veel research & development en productieactiviteiten vinden plaats op het Leiden Bio Science Park, waar ook de hogeschool gevestigd is. En die leidt op zijn beurt – met studies als Chemie, Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek – op voor veelgevraagde expertises op het Leiden Bio Science Park. Ook het Middelbaar Laboratoriumonderwijs van mboRijnland huist bij de hogeschool in. Een win-winsituatie dus voor de hogeschool als opleider én voor Johnson & Johnson als werkveld om de banden aan te halen binnen het toch al bruisende life sciences-ecosysteem in Leiden.

Hogeschool Leiden
Joeri van den Steenhoven, College van Bestuur Hogeschool Leiden, en Michel van Agthoven, hoofd Johnson & Johnson Campus Nederland, tijdens het ondertekenen.

Opleiden op én voor het Leiden Bio Science Park: zonder talent, geen groei

Want Leiden is uitgegroeid tot een van de toplocaties voor life sciences-bedrijven. Zo heeft ons land een aantal life sciences and health-campussen, met als meest prominente voorbeeld het Leiden Bio Science Park: een groeimotor voor onze regio én daarbuiten. Een plek waar zo’n 350 kennisinstellingen en bedrijven hard samenwerken aan het ontwikkelen van geneesmiddelen, vaccins en therapieën. Van kleinere start-ups tot grote multinationals, zoals Johnson & Johnson. Maar het vervullen van vacatures, om die toppositie in de toekomst te behouden, is een groeiend probleem. Zo kampt een derde van alle life sciences-bedrijven met tekorten. Dit blijkt ook uit de Human Capital Agenda van het Leiden Bio Science Park dat bovendien een verschuiving in de vraag naar talent constateert. Er zijn straks meer mbo- en hbo-professionals nodig, mede omdat er naast research & development op en rondom het park steeds meer in-huis-productiefaciliteiten komen. Een uitdaging, omdat door demografische krimp en daling van het aantal studiekiezers voor technische opleidingen de instroom bij mbo en hbo daalt.

Van gastlessen tot hybride docenten

Via de samenwerking geven beide partijen dan ook invulling aan deze Human Capital Agenda, door als bedrijfsleven en onderwijs samen op te trekken. Het doel is dat meer afgestudeerden op het Leiden Bio Science Park aan de slag gaan en dat onderwijs en werkveld optimaal op elkaar aansluiten. Daarom wil Johnson & Johnson het aantal stageplekken verhogen – nu nog dertig in totaal, inclusief stages voor het Middelbaar Laboratoriumonderwijs – en zijn er plannen om samen onderwijs vorm te geven. Denk aan gastlessen om studenten een beter beeld van de praktijk te geven; hybride docenten die zowel in de life sciences-praktijk werken als op de hogeschool én zo actuele kennis naar het onderwijs kunnen brengen en vice versa; of het gezamenlijk ontwikkelen van keuzeonderwijs, zoals onderwijs op het vlak van regeneratieve geneeskunde waarop we al langer samenwerken. Ook wat betreft een leven lang ontwikkelen zijn er plannen, bijvoorbeeld via nieuwe onderwijseenheden met microcredentials. Een certificaat waarmee je als professional kunt aantonen dat je je op een bepaald vlak hebt bijgeschoold.

Een win-winsituatie voor zowel opleider als werkveld

Met het ondertekenen is een stap gezet voor een nauwere samenwerking. Een win-winsituatie voor beide ondertekenaars. Joeri van den Steenhoven: “We zijn als hogeschool zeer betrokken bij het Leiden Bio Science Park en voelen onze verantwoordelijkheid om de vraag naar talent te helpen vervullen. En zo’n wisselwerking tussen onderwijs en de praktijk is belangrijk voor ons als hbo. De technologische ontwikkelingen gaan zo hard in de life sciences-industrie dat onderwijs en werkveld hun handen ineen moeten slaan om zo actueel en innovatief beroepsonderwijs aan te kunnen bieden. Ook op het gebied van praktijkgericht onderzoek hopen we in de toekomst meer samen te gaan werken.” Ook Michel van Agthoven ziet veel voordelen: “We zien uitdagingen bij het aantrekken van talent. Door de groei van het Leiden Bio Science Park zijn er nieuwe banen ontstaan en voor onszelf geldt dat de toekomstige focus van ons werk inmiddels anders is dan een aantal jaren geleden. En hierdoor groeit de vraag naar nieuw talent met nieuwe specialisaties. Door onze kennis in te brengen in het onderwijs kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs en wat wij als bedrijven nodig hebben goed op elkaar aansluiten.”