Studenten wachten onder aan de trap

Over

Thema

Levendig gesprek minister Dijkgraaf en studenten Hogeschool Leiden

Op maandagmiddag 6 maart kwam minister Robbert Dijkgraaf samen met Tweede Kamerlid Jeanet van der Laan naar Hogeschool Leiden om met onze studenten in gesprek te gaan.

Na een welkomstwoord van Angelien Sanderman konden de ruim 120 aanwezige studenten met behulp van een zogenoemde Catchbox (een microfoon waarmee je kunt gooien) hun vragen stellen aan de minister.  

Minister Dijkgraaf spreekt met studenten van Hogeschool Leiden

Het werd een levendig gesprek, waarbij onderwerpen als de toets cultuur, de invloed van AI-technologie, studentenwelzijn en studiefinanciën uitgebreid aan bod kwamen. Met name studentenwelzijn bleek een onderwerp te zijn waar veel studenten zich zorgen over maken. Stress, studiedruk, schulden en onzekerheid over de toekomst waren hierbij de meest genoemde oorzaken. Minister Dijkgraaf gaf aan deze zorgen te herkennen en te delen, al gaf hij ook aan te maken te hebben met de beperkingen van een begrotingsbudget. De minister sloot af door zijn kijk op het onderwijs als groot geheel in Nederland met de aanwezigen te delen.  

Op 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. De minister raadde de studenten van harte aan om gebruik te maken van hun stemrecht.