Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden opent nieuw studiejaar: ‘Iedereen neemt verantwoordelijkheid’

1 september 2023 - Het nieuwe studiejaar is donderdag officieel geopend. Angelien Sanderman, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Leiden, stond onder meer stil bij de opgaven waar het hoger onderwijs en veel sectoren voor staan.

Hogeschool Leiden

‘Het gaat goed met onze hogeschool’, begint Sanderman haar toespraak. ‘Ons onderwijs is jaar in jaar uit van hoge kwaliteit. Ook afgelopen jaar hebben we weer diverse visitaties en accreditaties gehad die heel lovend waren.’ Dat het goed gaat, blijkt ook uit het tevredenheidsonderzoek onder studenten en het feit dat Hogeschool Leiden in de Keuzegids opnieuw vermeld staat als beste hogeschool in de randstad. ‘En onze studenten vinden na hun studie met gemak een mooie baan. Dat is heel veel waard en niet vanzelfsprekend’, zegt Sanderman.

Tegelijkertijd geeft Sanderman aan dat de hogeschool nog meer in beweging moet komen. ‘In verschillende sectoren in het land is er een nijpend tekort aan goed opgeleide professionals die kennis en praktijk weten te combineren. Aan hbo’ers dus.’ Landelijk daalt het aantal jonge mensen dat naar het hoger beroepsonderwijs gaat. Omdat er minder jonge mensen zijn dan voorheen, maar ook omdat voor hen een universitaire opleiding het hoogst haalbare lijkt. ‘Om te voldoen aan de vraag vanuit de maatschappij en de arbeidsmarkt zullen we de voorlichting aan aankomende studenten moeten intensiveren en verbeteren. Gezamenlijk.’

‘Dat typeert deze hogeschool en is onze kracht’

Naast het aantrekken van scholieren van de middelbare school en studenten van het mbo, richt Hogeschool Leiden zich op het bij- en omscholen van werkende professionals. ‘Dat kan een masteropleiding zijn, een associate degree, een deeltijd bachelor, een cursus of maatwerk’, somt Sanderman op. Flexibilisering van het onderwijs is daarbij cruciaal. Zo kunnen werkende professionals gericht keuzes maken op wat voor (deel van een) opleiding ze volgen, hoe ze dat doen en wanneer ze dat doen. ‘Zodat iedereen bij ons een leven lang kan ontwikkelen. Die term is niet nieuw, maar het tempo waarin wij dat ontwikkelen en aanbieden moet omhoog.’

Sanderman benadrukt dat iedereen zich bewust is van de uitdagingen waar Hogeschool Leiden voor staat en daar de schouders onder zet. Zo ontwikkelen meerdere faculteiten nieuw onderwijsaanbod en zijn verschillende opleidingen voor cruciale beroepen succesvol geweest om de instroom van nieuwe studenten op peil te houden. Sanderman: ‘Dat typeert deze hogeschool en is onze kracht. Iedereen neemt verantwoordelijkheid.’

Thema Gezondheid & Welzijn

Het thema van de opening van het nieuwe studiejaar is ‘De toekomst van Gezondheid en Welzijn’. Dat thema sluit aan op één van de zwaartepunten van Hogeschool Leiden, waar de aankomende jaren nadrukkelijk op wordt ingezet met onderwijs en onderzoek. Samen met de zwaartepunten Veiligheid, Duurzaamheid en Onderwijs is Gezondheid & Welzijn een onderwerp dat grote opgaven met zich meebrengt voor de gehele samenleving. ‘Het is onze maatschappelijke opdracht om daar concrete bijdragen aan te leveren’, zegt Sanderman daarover. ‘Rond die thema’s brengen we de expertise uit verschillende opleidingen en onderzoekscentra bij elkaar, want de problemen die we om ons heen zien zijn niet meer vanuit één discipline op te lossen.’