Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden ondertekent Paars Manifest: ‘Met trots en overtuiging’

7 december 2023 - Hogeschool Leiden onderschrijft het belang van inclusief beleid door het Paars Manifest te ondertekenen van COC Nederland en Stichting Student Pride Nederland.

Hogeschool Leiden

Angelien Sanderman, voorzitter van het college van bestuur, ondertekende het manifest donderdag. ‘We staan voor een hogeschool waar iedereen zichzelf kan zijn, zich thuis voelt en welkom is. Waar iedereen gelijkwaardig is.’ 

Nog altijd worden lhbti+’ers in het onderwijs meer gepest en gediscrimineerd dan niet-lhbti+’ers. Daar wil de hogeschool iets aan veranderen. Het is belangrijk dat studenten en medewerkers zich veilig genoeg voelen om open te zijn over hun seksuele en/of genderidentiteit. Niemand zou bang hoeven zijn voor afwijzing of veroordeling op grond van wie die is of van wie die houdt. ‘Het ondertekenen van het manifest doen we met trots en overtuiging’, benadrukt Sanderman. De hogeschool vormt een veilige omgeving door met elkaar in gesprek te blijven, te luisteren en elkaar te respecteren. ‘Wij leren van elkaar en iedereen doet er toe. Dat is één van onze beloftes aan studenten en medewerkers.’ 

Tijdens een korte toespraak ging Sanderman in op het belang van het Paars Manifest, waarbij zij ook refereerde aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. ‘De recente verkiezingsuitslag heeft in het land de nodige reacties opgeroepen. Ook in de hogeschool zien we dat terug. Mensen voelen zich soms onveilig en niet welkom. Ik wil hier heel helder stellen: iedereen, ongeacht geaardheid, religie of uiterlijk, is van harte welkom!’ Het Paars Manifest is een initiatief van Student Pride NL en het GSA-netwerk van COC Nederland en zet in op de volgende aandachtspunten: expliciet aandacht geven aan de lhbti+-gemeenschap in het algemene veiligheidsbeleid, meer kennis over de diversiteit van de gemeenschap delen en verkrijgen en zichtbare steun geven aan het organiseren en ondersteunen van de lhbti+-gemeenschap. 

Oprichting GSA/HL Pride Netwerk

De ondertekening van het manifest vormt de kick-off van de heroprichting van een GSA/HL Pride Netwerk binnen de hogeschool. GSA staat voor gender & sexuality alliances, een groep studenten die zich ervoor sterk maakt dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn. Verder zijn studenten en medewerkers uitgenodigd om op vrijdag 8 december mee te doen aan Paarse Vrijdag. Een landelijk initiatief van COC Nederland. Door op deze dag paarse kleding te dragen, tonen studenten en medewerkers hun solidariteit met lhbti+-ers. 

De volledige tekst van het Paars Manifest is te vinden op de website www.paarsevrijdag.nl

Hogeschool Leiden
Angelien Sanderman (voorzitter CvB Hogeschool Leiden) ondertekent het Paars Manifest.