Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hogeschool Leiden blijft open dankzij Sectorplan

7 juli 2022 - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft deze week het Sectorplan Corona gepresenteerd. Hiermee zorgen we dat studenten bij een nieuwe opleving van het coronavirus gewoon naar de hogeschool kunnen blijven komen.

Het plan kent vier fasen. Zo creëren we op de hogeschool een veilig klimaat en voorkomen we nieuwe besmettingen. Hieronder lees je meer over het sectorplan.

Sectorplein corona

Het Sectorplan: vier fasen 

Het Sectorplan Corona kent vier fasen, waarbij Fase 1 de minst zware is en Fase 4 de zwaarste. Als er wordt opgeschaald, blijven de maatregelen uit de vorige fase ook van kracht. Hieronder geven we jullie een overzicht van de maatregelen per fase.

Fase 1  

Bij Fase 1 (donkergroen) is de hogeschool volledig geopend. De basismaatregelen zijn van kracht, wij informeren jullie regelmatig over o.a. de laatste stand van zaken en vaccinatiemogelijkheden.

Fase 2  

Wanneer Fase 2 (lichtgroen) van kracht is, zullen wij meer aandacht besteden aan zelftesten. Ook is er dan speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Fase 3

Fase 3 (oranje) brengt contactbeperkende maatregelen met zich mee, zoals looproutes en gebruik van mondkapjes in de gangen. Maar in de leslokalen verandert er niets, het onderwijs gaat gewoon door. Jullie doen allemaal twee keer per week een zelftest, ook wanneer je geen klachten hebt. Voor medewerkers van de hogeschool geldt dan een thuiswerkadvies (docenten uitgezonderd).

Fase 4  

Ook tijdens de zwaarste fase, Fase 4 (rood), blijft de hogeschool open. De contactbeperkingen worden dan wél een stuk verder aangescherpt. Zo mag maximaal 50% van de studenten dan tegelijkertijd in een ruimte van de hogeschool aanwezig zijn. We gaan onderwijs dan spreiden in ruimte en tijd, maar blijven aandacht houden voor de sociale functie van het onderwijs. 

Basismaatregelen altijd van kracht  

Voor de duidelijkheid: volgens het Sectorplan bevindt de hogeschool zich altijd in een bepaalde fase. Dit betekent dat we nu dus in Fase 1 zitten, en dat de basismaatregelen altijd van kracht zijn als je op de hogeschool: nies in je elleboog, was en/of desinfecteer regelmatig je handen en blijf thuis bij klachten. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar jij dat nu niet zou doen. De hogeschool blijft alle panden ook de komende tijd vanzelfsprekend goed ventileren

Meer informatie na de zomervakantie 

Hogeschool Leiden bekijkt op dit moment hoe we het Sectorplan Corona op de beste manier om kunnen zetten naar een draaiboek voor onze eigen hogeschool. Bij de start van het nieuwe studiejaar informeren we medewerkers en studenten hier verder over.