Natuur achter Hogeschool Leiden

Over

Thema

Promotie 'Art therapy & Anxiety'

8 januari 2020 - Op 22 januari 2020 verdedigt Annemarie Madani-Abbing aan Universiteit Leiden haar proefschrift 'Art Therapy & Anxiety'.

Annemarie is docent-onderzoeker bij Hogeschool Leiden en onderzocht als duale promovendus een interventie die vaak wordt toegepast in de behandeling van angst, maar tot op heden nog weinig is onderzocht.  

Annemarie Abbing

Abbing: “We wilden weten of kunstzinnige therapie effectief is bij vrouwen met angst. En we wilden onderzoeken op welke manier angst in zo’n geval wordt verminderd, welke mechanismen daarachter zitten. Beeldende therapie wordt regelmatig ingezet in de GGz, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Uit ons onderzoek blijkt dat de therapie angstklachten bij vrouwen vermindert en hun kwaliteit van leven verbetert. Deze informatie is bruikbaar voor huisartsen, psychologen en psychiaters, die patiënten met dit soort klachten nu meer gefundeerd een dergelijke therapie aan kunnen raden. Het zijn slechts eerste stappen in dit jonge onderzoeksgebied, dus verder onderzoek is uiteraard nodig. In ieder geval heeft dit onderzoek laten zien dat vaktherapie een interventie is die het waard is om verder onderzocht te worden.” Ook ontwikkelde Abbing tools die therapeuten kunnen gebruiken voor (het bijdragen aan) onderzoek in hun eigen vakgebied en het schrijven van case reports. Die tools zijn ook geïmplementeerd in de opleiding Vaktherapie op de hogeschool. “Een van de doelen van praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen is nadrukkelijk dat de uitkomsten direct gebruikt kunnen worden in onderwijs en in het werkveld.”

Promoveren in deeltijd, naast ander werk, hoe was dat?

"Het is allereerst bijzonder dat ik dit heb mogen doen. Ik ben bij Hogeschool Leiden in 1997 begonnen als student Vaktherapie (toen nog Kunstzinnige Therapie geheten). Toen al stelde ik vragen over de onderbouwing van de therapie. Ik ben dankbaar dat ik daar nu aan heb kunnen bijdragen. Daarbij is het natuurlijk wel een flinke klus om promotieonderzoek te doen en een proefschrift te schrijven naast ander werk en een druk gezin. Het vraagt wat van je vitaliteit en mentale veerkracht, en van je avonden en weekenden. Zoiets kun je eigenlijk alleen volhouden als je echt gemotiveerd bent voor het onderwerp, dat het uit gaat van je persoonlijke interesse en passie om iets tot op de bodem uit te willen zoeken en bij te dragen aan een vraagstuk uit de praktijk. Het is ook een investering in jezelf, ik ben erdoor gegroeid.”

Wat zijn je plannen voor de nabije toekomst?

"Op Hogeschool Leiden zullen we nieuwe onderzoeken voorbereiden op dit gebied. Van belang is dat er onderzoek komt waarbij kunstzinnige therapie wordt vergeleken met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Momenteel breid ik mijn blik ook tijdelijk uit naar alle vaktherapieën (dus ook muziek, drama, dans en psychomotore therapie) en doe ik als post-doc onderzoek daarnaar in de forensische jeugdzorg en de forensische psychiatrie bij de Open Universiteit. Na afloop van dit project zal ik waarschijnlijk weer betrokken zijn bij onderwijs op gebied van onderzoeksvaardigheden, en bij de samenwerking tussen lectoraat en opleiding Vaktherapie."

Promoter: Prof.dr. J.T. Swaab
Co-promotoren: Dr.ir. L.M.J. de Sonneville en dr. E. Baars

Bijwonen 

De verdediging is openbaar toegankelijk en vindt plaats op woensdag 22 januari 2020, om 13.45 uur, in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden. Promoties zijn vrij toegankelijk, je hoeft je vooraf niet aan te melden.