Hogeschool Leiden

Over

Thema

Samen vieren we de opening van ons studiejaar

Thema: de toekomst van Gezondheid en Welzijn

Het nieuwe studiejaar 2023-2024 verwelkomen we samen op 31 augustus. Naast natuurlijk een sociaal programma om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten, organiseren we een paneldiscussie en een keynote over ons zwaartepunt ‘Gezondheid en Welzijn’. 

Meld je aan.

De druk op de zorg is enorm, de kosten van de zorg én de personeelstekorten stijgen en de vergrijzing zet door. Tegelijkertijd hebben we als doel gesteld dat we in 2040 als Nederlanders langer willen leven én dat de gezondheidsverschillen zijn afgenomen. Hoe gaan we dat doen, en hoe kan onze expertise als hogeschool daaraan bijdragen? Hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen?  

In een prikkelende keynote neemt hoogleraar Jan Willem Duyvendak ons mee in veranderingen in de zorg. Met een scherpe bril kijkt hij naar het beleid van afgelopen jaren waarbij de regie steeds meer bij de kwetsbare Nederlander komt te liggen. Hij licht toe waarom hij het beleid als een 'mammoettanker op drift' ziet.   

In een paneldiscussie met interne- en externe experts gaan we aan de hand van stellingen, samen met jullie, in op de uitdagingen richting de toekomst van Gezondheid en Welzijn. De discussie wordt begeleid voor Quinten Rijnja. Praat je mee?

Ontmoeten en bijpraten 

Na het inhoudelijke deel heffen we met elkaar het glas, kun je je collega’s na de vakantie weer ontmoeten en in een gezellige setting bijpraten met een hapje en een drankje. Daarnaast kun je deelnemen aan enkele activiteiten waarbij jij kunt kijken hoe het staat met je vitaliteit en gezondheid. 

Programma 

  • 15:00 - Inloop met een welkomstdrankje 
  • 15:30 - Opening door Angelien Sanderman 
  • 15:40 - Keynote door Jan Willem Duyvendak 
  • 16:05 - Opening Paneldiscussie 
  • 17:00 - Afsluiting en start sociale programma 

Meld je aan.

Hogeschool Leiden

Keynote en paneldiscussie

Keynote 

Jan-Willem Duyvendak is (onder meer) hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Naast een lange lijst wetenschappelijke publicaties was hij (mede-)auteur van meerdere boeken, vaak ook over zorg en sociale onderwerpen. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de transformatie van de verzorgingsstaat, saamhorigheid en 'thuisgevoel' en nativisme.

Tafelgasten 

Hanno Pijl is hoogleraar Diabetologie bij Universiteit Leiden en is internist-endocrinoloog bij het LUMC. Hij is lid geweest van de Gezondheidsraad en was voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland. Pijl heeft speciale belangstelling voor het verband tussen leefstijl en chronische ziekten. 

Marjan van Erk is programmamanager en senior projectleider bij TNO Gezond Leven. In haar onderzoek ligt de focus op ‘personalised health’, dat wil zeggen onderzoek en implementatie van kennis, tools en technologie om iedereen te kunnen voorzien van een op maat gesneden levensstijladvies voor optimale gezondheid. 

Niels Rood is in dienst van Gemeente Leiden als beleidsmedewerker en projectleider voor het actieplan Leiden op Leeftijd, gericht op het langer zelfstandig wonen door ouderen. Hij richt zich inhoudelijk op onderwerpen binnen de thema's wonen, welzijn, zorg en eHealth. 

Petra Siemonsma is lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg bij Hogeschool Leiden en als docent betrokken bij de bacheloropleiding Fysiotherapie, de masteropleiding Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en de masteropleiding Advanced Nurse Practicing van Hogeschool Leiden. Ze is opgeleid fysiotherapeut, beweegwetenschapper en gepromoveerd in revalidatiegeneeskunde. 

Angelic van der Aar is medisch bioloog met een passie voor voeding. Bij Hogeschool Leiden is ze werkzaam als vakgroepleider Foodlab van het LCAB en docent Immunologie. Zij is gespecialiseerd in immunologie en heeft tijdens haar promotie-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam veel kennis opgedaan over de interactie tussen het menselijk lichaam en micro-organismen. 

Carolien Gravesteijn is lector Ouderschap & Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden. Ze is gepromoveerd op, en doet onderzoek naar programma’s voor levensvaardigheden: sociale en emotionele vaardigheden die mensen, kinderen en jongeren nodig hebben om effectief om te kunnen gaan met eisen en uitdagingen in hun dagelijks leven. 

Meld je aan